UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»– grupe«,

ki ga je oddala

Urška Bezjak,

študentka študijskega programa druge stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalna matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v ponedeljek, 4. 9. 2017, ob 9. uri v prostoru P1

pred komisijo:

doc. dr. Marko Jakovac, predsednik,
doc. dr. Mateja Grašič, mentorica,

izr. prof. dr. Dominik Benkovič, član.

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.