UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

o b j a v l j a

ZAGOVOR
magistrskega dela

z naslovom
»Test dobičkonosnosti pri razvoju mešanega življenjskega zavarovanja«,

ki ga je oddala

Sara Čoh,

študentka študijskega programa druge stopnje Matematika.

Magistrsko delo bo zagovarjala

v petek, 8. 9. 2017, ob 10. uri v prostoru 0/85

pred komisijo:

izr. prof. dr. Dominik Benkovič, predsednik,
doc. dr. Marko Jakovac, mentor,
mag. Sebastijan Pungračič, somentor,

izr. prof. dr. Iztok Banič, član.

Magistrsko delo bo do zagovora na vpogled v
pisarni 01/70 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko,
Koroška cesta 160, Maribor.