Zaradi prekrivanja urnika s Pedagoško fakulteto UM se bodo v torek, 3. 10. 2017, vaje pri predmetu Analiza IV izjemoma pričele ob 14:00 (in ne ob 13:00).