Prvi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija bomo pisali v petek, 15.12.2017 ob 12.30 v predavalnici 0.4.