Na Osnovni šoli Tabor 1 bodo za šolsko leto 2021/2022 zaposliti učitelja matematike in fizike (lahko je zraven fizike tudi katera druga vezava). Pridobljena izobrazba je pogoj za zasedbo delovnega mesta. Ponujajo možnost zaposlitve za nedoločen čas.
Kontaktna oseba je ravnateljica Martina Rajšp, martina.rajsp@os-tabor1.si