V petek, 12.11.2021, odpadejo vaje pri predmetu Osnove teorije grafov.