Zagovor magistrskega dela z naslovom »Besselove funkcije in Hankelova transformacija«, kandidatke Anje Kikl, bo 24. 6. 2022 ob 10:00 (prostor naknadno) pred komisijo:
dr. Tanja Dravec, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Mateja Grašič, članica.