Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala mag. Daša Mesarič Štesl.

Naslov doktorske disertacije je Sodobne igre barvanj in sorodne igre na grafih (Contemporary coloring games and related games on graphs). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Boštjana Brešarja in somentorstvom izr. prof. dr. Marka Jakovca, komisijo pa so poleg mentorja in somentorja sestavljali še red. prof. dr. Sandi Klavžar, red. prof. dr. Riste Škrekovski in doc. dr. Tanja Dravec.

Doktorska disertacija obravnava v zadnjih letih vpeljane variacije klasične igre barvanja in njim sorodne igre na grafih. Natančneje je raziskovana indicirana igra barvanja kartezičnih produktov grafov. Vpeljana in preučevana je posebna oblika klasične igre barvanja, imenovana neodvisnostna igra barvanja. Dokazano je, da neodvisnostno igralno kromatično število v razredu dreves ni omejeno. Dobljene štiri invariante neodvisnostne igre barvanja so primerjane med seboj in s klasičnim igralnim kromatičnim številom. Disertacija obravnava tudi neodvisno dominacijsko igro s preprečevanjem. Določeni sta neodvisni dominantni števili s preprečevanjem za poti in cikle, postavljene so meje za obe variaciji omenjene igre ter karakterizirani (povezani) grafi, ki dosežejo dobljeni meji. Predstavljena je tesna povezava med neodvisnima dominacijskima igrama s preprečevanjem in pakirno igro barvanja v grafih z diametrom 2. Dodatno so preučevani grafi, ki so kritični za klasično igro barvanja, za indicirano igro barvanja in za neodvisnostno igro barvanja.

To je devetinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.