Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Modeliranje cen nepremičnin – primer stanovanjskih hiš«, kandidata Aljaža Hermana, bo 6. 9. 2023 ob 10:00 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo: dr. Bojan Hvala, predsednik, dr. Timotej Jagrič, mentor, dr. Marko...
Accessibility