Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv negotovosti ocenjenega parametra na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin«, kandidata Jaše Dimiča, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo: dr. Tanja Dravec, predsednica, dr. Marko Jakovac,...

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izbrane verzije dominacijskih množic in njihova časovna zahtevnost«, kandidatke Lučke Višnar, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/80 pred komisijo: dr. Niko Tratnik, predsednik, dr. Iztok Peterin, mentor, dr. Dominik...