Diplomske seminarske naloge

Eksponent matrike

Avtor: Bogdan Lopert

Mentorica: dr. Mateja Grašič

Matrike kvaternionov

Avtorica: Darja Zlodej

Mentorica: dr. Mateja Grašič

Lucasove kocke

Avtor: Aleš Polajžar

Mentor: dr. Andrej Taranenko

O neki funkcionalni enačbi

Avtorica: Shqiplinde Hoxha

Mentor: dr. Joso Vukman

Somentor: dr. Uroš Milutinović

 

Spernerjeva lema

Avtor: Matic Tajnik

Mentor: dr. Boštjan Brešar

Verižni ulomki

Avtor: Rok Rožič

Mentor: dr. Boštjan Brešar