DEMONSTRATURE

 

Razpis za študentsko delo na Oddelku za matematiko in računalništvo

V zimskem semestru študijskega leta 2019/20 razpisujemo mesto demonstratorjev pri predmetih:
– Algebra I
– Analiza
– Analiza II
– Diskretna matematika I
– Matematični principi
– Osnove računalništva in informatike
– Podatkovne strukture
– Številske množice in zaporedja
– Uvod v matematiko
– Vektorji in matrike / Matrični račun / Osnove linearne algebre in vektorkske analize

V primeru, da želite opravljati delo demonstratorja pri katerem ali več predmetih iz zgornjega seznama vas vabimo, da do ponedeljka 14. 10. 2019 do 12. ure prijavo po elektronski pošti pošljete na naslov marko.jakovac@um.si. Prijavnice po predmetih najdete tukaj.