Peter Zrinski

Tim Kos

mladi raziskovalec

KABINET: Gosposvetska 84, 4. nadstropje, K5

TEL: /

E-POŠTA: timkos89@gmail.com

GOVORILNE URE: Po dogovoru preko elektronske pošte.

IZPITNI ROKI: /

PREDMETI: Kombinatorična optimizacija, Matematično modeliranje

l

Ni vsebine

Zunanji sodelavec ni objavil v tej kategoriji.

v

Odpoved vaj

V ponedeljek, 2. 10. 2017, odpadejo vaje pri predmetu Operacijske raziskave z matematičnim programiranjem na študijskem programu Matematika 2. stopnja.
Za nadomeščanje se bomo dogovorili na naslednjih vajah (9. 10. 2017).