Potrjena magistrska dela, 2. stopnja

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme

 

dr. Iztok Banič

 • Tina Bele Zelenko: Lastnost polnih projekcij za inverzne limite [The full projection property for inverse limits];
  Somentor: dr. Matevž Črepnjak

dr. Dominik Benkovič

 • Jernej Šuligoj: Sestavljen Poissonov model [The compound Poisson model]

dr. Drago Bokal

dr. Boštjan Brešar

 • Nejc Babič: Kombinatorična teorija iger [Combinatorial game theory]

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

 • Boštjan Lemež: Posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil [Generalized inverse limits indexed by the intergers];
  Somentor: dr. Iztok Banič

dr. Daniel Eremita

dr. Tanja Gologranc

 • Nina Črešnjevec: Neodvisna dominacija v grafih [Independent domination in graphs]

dr. Mateja Grašič

 • Alenka Vok: Končna polja [Finite fields]
 • Špela Čebul: Normirana polja [Normed fields]

dr. Bojan Hvala

 • Aljaž Božič: Kam postaviti oznako večkotnika? [Where should the label for a polygon be placed?]
 • Tjaša Turnšek: Rollettov pravokotnik
 • Ana Rozman: Problem psa in žoge [Dog and ball extremal problems]
 • Tünde Kovač: Columellova formula

ddr. Timotej Jagrič

 • Mateja Vrečič: Vpliv ekonomske politike na agregatno potrošnjo – primer Združenih držav Amerike [The impact of economic policy on aggregate consumption – the case of United States of America];
  Somentor: dr. Marko Jakovac

dr. Marko Jakovac

 • Edina Makovec: Princip največje absolutne vrednosti [The Maximum Modulus Principle]
 • Katja Gajzler: Vpliv smrtnosti in obrestnih mer na rentna izplačila [The influence of mortality and interest rates on annuity payments];
  Somentor: Mihael Pisanec (Zavarovalnica Sava)
 • Katja Podrzavnik: Varna dominacija na drevesih [Secure Domination in Trees];
  Somentor: doc. dr. Andrej Taranenko
 • Lea Podpečan: Igralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov [Game chromatic number of some graph products]
 • Maja Rebernišek: Lastnosti holomorfnih funkcij v okolici singularnih točk [Properties of holomorphic functions around singularities]
 • Maja Šket: Teorija pričakovane koristnosti v zavarovalništvu [Expected utility theory in insurance]
 • Tamara Šarh: Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj [Copulas and dependence of car insurances];
  Somentor: Matej Skernišak (Zavarovalnica Sava)
 • Valentina Pernek: Vpliv franšize na VaR pri določanju popustov na zavarovalno premijo [The influence of a duductible on VaR in determining discounts for an insurance premium]
  Somentor: mag. Samo Selan (Advisio d.o.o.)

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

dr. Janko Marovt

dr. Miklavž Mastinšek

dr. Matej Mencinger

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

 • Danijela Stojko: Razredi konjugiranih elementov v nekaterih klasičnih linearnih grupah [Conjugacy classes of some classical linear groups]

dr. Igor Pesek

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

dr. Samo Repolusk

 • Jožica Škofič: Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole
 • Nino Golčman: Razvoj didaktičnih pripomočkov za razvoj učenja matematike za osnovne šole s poudarkom na problemskem eksperimentalnem in raziskovalnem pouku;
  Somentorica: dr. Mateja Ploj Virtič
 • Janja Feužer: Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih Montessori pedagogike
 • Nika Klajnšek;
  Somentor: dr. Igor Pesek

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Jernej Borlinić: Napovedovanje GPS sledi z globokimi nevronskimi mrežami [Predicting GPS tracks with deep neural networks];
  Somentor: dr. Alen Orbanić

dr. Aleksandra Tepeh

dr. Aleksander Vesel

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

ddr. Janez Žerovnik

dr. Petra Žigert Pleteršek

 • Doroteja Štunf: Szeged indeks povezav, PI indeks in Wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov [Edge-Szeged index, PI indeks and edge-Wiener indeks of benzenoid systems]