Draga dijakinja, dragi dijak

Te zanimajo možnosti študija pri nas? S klikom na spodnji gumb najdeš podrobne informacije o naših študijskih programih.

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj obvestil.

Tekmovanje iz matematike za študente

Tekmovanje študentov v znanju matematike (Kenguru) bo v četrtek, 16. 3. 2023, ob 16:00 v predavalnici 1.48 PEF. Prijave so možne najkasneje do torka, 14. 3. 2023, preko povezave: https://www.dmfa.si/tekmovanja/MaVS/Prijava.aspx (prijavite se lahko vsi študenti FNM, brez pravočasne prijave ne bo možno pristopiti na tekmovanje). Pri prijavi obvezno uporabite vaš univerzitetni e-poštni naslov (torej naslov s končnico @student.um.si). Naloge iz preteklih tekmovanj najdete tukaj.

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic.

Prosto delovno mesto – mladi raziskovalec

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. junij 2023)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju matematike (teorija navadnih diferencialnih enačb ter dinamičnih sistemov), pod mentorstvom prof. dr. Valerija Romanovskija (člana EASA), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij matematike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisCAMTP-MR2023.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 15. junij 2023

Prosto delovno mesto – mladi raziskovalec

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 15. junij 2023)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom prof. dr. Marka Robnika (člana EASA in direktorja CAMTP), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij teoretične fizike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike ali matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisCAMTP-MR2023.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 15. junij 2023

Prosta delovna mesta – OŠ Mala Nedelja

Na OŠ Mala Nedelja iščejo študenta/študentko MAT ali FIZ z različnimi možnostmi zaposlitve.

– samo FIZ (dve uri v 8. razredu in dve uri v 9. razredu),
– za polovični delovni čas (MAT 6 in MAT 7, FIZ 8 in FIZ 9),
– za polni delovni čas do konca šolskega leta (MAT 6, MAT 7, MAT 8, MAT 9, FIZ 8 in FIZ 9), z možnostjo še enega šolskega leta (bolniška in porodniška).

Za več informacij se obrnite na ravnateljico Bredo Žunič: 041 354 909, breda.zunic@guest.arnes.si

Doktorat Barbare Arcet

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Barbara Arcet.

Naslov doktorske disertacije je Integrabilnost, linearizabilnost in limitni cikli polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb (Integrability, Linearizability and Limit Cycles of Polynomial Systems of Ordinary Differential Equations). Opravljena je bila pod mentorstvom red. prof. dr. Valerija Romanovksega, komisijo pa sta poleg mentorja sestavljala še doc. dr. Brigita Ferčec in izr. prof. dr. Renato Huzak.

Krovna tema doktorske disertacije je kvalitativna obravnava nekaterih družin navadnih diferencialnih enačb (NDE). Osrednja pozornost je namenjena ravninskim in tridimenzionalnim polinomskim sistemom ter preiskovanju pogojev, pri katerih se sistemi ponašajo s katero od naslovnih lastnosti: integrabilnostjo, linearizabilnostjo ali prisotnostjo limitnih ciklov. Dokazan je izrek, ki povezuje integrabilnost ter linearizabilnost sistemov NDE. Preučevani sta integrabilnost in linearizabilnost kvadratičnega tridimenzionalnega sistema z (1:-1:-1)-resonantno singularnostjo v izhodišču. Pri proučevanju linearizabilnosti je pozornost namenjena nekaterim Hamiltonskim sistemom s homogenimi in nehomogenimi nelinearnostmi stopnje kvečjemu sedem. Obravnavan je tudi problem centra in fokusa za nekatere reverzibilne kubične sisteme. Preiskovani so trije sistemi, ki so z ustrezno transformacijo prevedeni v eno izmed kanoničnih oblik ravninskega kubičnega sistema s singularnostjo tipa center ali fokus v izhodišču. Dokazano je, da so vsi pridobljeni sistemi Darbouxjevo integrabilni, raziskana pa je tudi orbitalna reverzibilnost teh sistemov.  Opisan je eden ključnih pojavov za nastanek limitnih ciklov, Hopfova bifurkacija. Predstavljene so metoda preiskovanja točk v neskončnosti, Poincaréjeva kompaktifikacija in tehnika analize okolice neenostavnih singularnih točk, usmerjeno napihovanje. Raziskane so možnosti za pojav limitnih ciklov v tridimenzionalnem biokemičnem modelu in opredeljena je fazna slika v prvem kvadrantu dvodimenzionalnega reakcijskega modela.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Meje za mavrična dominantna števila«, kandidatke Klavdije Zelko, bo 31. 1. 2023 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Prosto delovno mesto – pomoč pri poučevanju matematike in fizike (OŠ dr. Jožeta Pučnika)

Na OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec pri Slovenski Bistrici, od 6. februarja naprej, do zaključka šolskega leta 2022/23 iščejo pomoč pri poučevanju matematike (10,5 ped.ur/teden) in fizike (4 ped.ure/teden). Zaposlitev bo možna tudi v naslednjem šolskem letu.

Več informacij dobite pri ravnateljici Lidiji Milošič (lidijam@cresnjevec.si).