Študiraj pri nas!

Te zanimajo možnosti študija pri nas? S klikom na spodnji gumb najdeš podrobne informacije o naših študijskih programih.

Matematika je – znanost mladih. Ukvarjanje z matematiko predstavlja miselno gimnastiko, za katero je potrebna vsa gibkost in vzdržljivost mladosti.

Norbert Wiener

ameriški matematik

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj obvestil. Za pregled vseh obvestil klikni gumb.

Delavnica KReP

Naslednje srečanje delavnice KReP bo v sredo 12. 12. ob 16h v predavalnici P1.

Vljudno vabljeni!
KReP Team

Teorija grafov in Osnove teorije grafov

Prvi delni izpit pri predmetu Teorija grafov bo v torek, 11.12.2018, ob 8.00 v predavalnici P3.

Izpit pri predmetu Osnove teorije grafov bo v torek, 18.12.2018, ob 11.15 v predavalnici 1.51.

 

Odpoved vaj

V sredo, 5.12. odpadejo vaje pri predmetu Analiza. V četrtek, 6.12. odpadejo vaje pri predmetih Izbrani algoritmi in Napredni algoritmi.

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic. Za pregled vseh novic klikni gumb.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kombinatorična teorija iger«, kandidata Nejca Babiča, bo v petek, 21. 12. 2018, ob 11.30 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.

Doktorat Tjaše Paj Erker

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala mag. Tjaša Paj Erker.

Naslov doktorske disertacije je Nekateri rezultati o povezanosti in neodvisnih množicah v produktih grafov. Opravljena je bila pod mentorstvom izr. prof. dr. Simona Špacapana, komisijo pa sta poleg mentorja sestavljala še red. prof. dr. Boštjan Brešar in zaslužni profesor za predmetno področje matematika dr. Wilfried Imrich.

Doktorska disertacija obravnava nekatere rezultate na produktih grafov.

Obravnavana je velikost in struktura največjih neodvisnih množic v direktnem produktu. Dokazano je, da ima direkten produkt lihe poti in poljubnega grafa, ter direkten produkt sodega cikla in poljubnega grafa največjo neodvisno množico, ki je unija dveh pravokotnikov. Prav tako je dokazano, da obstajajo v direktnem produktu sode poti in poljubnega grafa največje neodvisne množice, ki so lahko tudi drugačne oblike, ter zapisana natančna karakterizacija teh največjih neodvisnih množic.

Poleg tega je obravnavana posplošena 3-povezanost v kartezičnem produktu grafov. Prikazanih je več naravnih načinov, kako dobiti 3-presečno množico, pri kateri nam kartezični produkt grafov razpade na vsaj tri komponente. Dokazana je natančna vrednost posplošene 3-povezanosti kartezičnega produkta dveh 2-povezanih grafov na vsaj šestih vozliščih.

Zadnji del disertacije je posvečen zgornji meji najmanjšega diametra krepko orientiranega krepkega produkta dveh grafov. Določena je natančna vrednost najmanjšega diametra krepkega produkta dveh poti.

To je devetinštirideseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kvantno računalništvo in Groverjev algoritem«, kandidatke Tinkare Marčec, bo v petek, 14. 12. 2018, ob 12.00 v prostoru P1, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Amor Chowdhury, somentor – član,
dr. Daniel Eremita, član.