Študiraj pri nas!

Te zanimajo možnosti študija pri nas? S klikom na spodnji gumb najdeš podrobne informacije o naših študijskih programih.

Logika, formalizacija in simboli so sicer močna orodja, vendar smo ljudje pri zgolj formalnem sklepanju in simboličnem računanju – resnici na ljubo – precej nebogljeni. Kar se tega tiče so računalniki bistveno boljši. Smo pa zato ljudje v primerjavi z njimi vseeno veliko boljši matematiki.

William P. Thurston

ameriški matematik

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj obvestil.

Termini drugih testov

Drugi test pri predmetu Analiza II bo v ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 16:00 v predavalnici 0/27 (Pef).

Drugi test pri predmetu Analiza IV bo v petek, 17. 1. 2020, ob 15:00 v predavalnici 01/20.

Na vse teste se je potrebno prijaviti preko spletne aplikacije Moodle. Brez prijave ne bo možno pisati testa. Prijave bodo odprte vsaj 14 dni pred pisanjem testa in se zaključijo dan pred testom.

Teorija grafov in Osnove teorije grafov

Prvi delni izpit pri predmetu Teorija grafov bo v petek, 20.12.2019, ob 8.45 v predavalnici 1.51.

Izpit pri predmetu Osnove teorije grafov bo v petek, 20.12.2019, ob 11.00 v predavalnici 0.27.

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori«, kandidatke Janje Feužer, bo 28. 11. 2019 ob 11.00 uri v prostoru P3, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Samo Repolusk, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Pridobivanje veščin za uspešno pisno in ustno predstavitev rezultatov raziskovalnega dela

Študentje se tekom študija spoznajo tudi z raziskovalnim delom, ki ga morajo med trajanjem študija, predvsem pa ob zaključku, ustrezno predstaviti v pisni in ustni obliki v okviru seminarskih nalog, diplomskega in magistrskega dela. Tehnična navodila, kako oblikovati pisno delo, obstajajo na Univerzi v Mariboru skoraj na vsaki fakulteti že več let, medtem ko so glede predstavitve prepuščeni lastni kreativnosti. Umetnost prepričljivega javnega nastopanja je torej veščina, ki odpira vrata tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju. Če želite osvojiti trike in veščine javnega nastopanja, vabljeni k sodelovanju v »Študentskem inovativnem projektu za družbeno korist za študijsko leto 2019/20 – akronim RETORIK«. Več informacij tukaj.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Tehnološka dolina smrti kot samoporajajoči evolucijski fenomen«, kandidatke Petre Fic, bo 6. 11. 2019 ob 14.00 uri v prostoru 0/46.1, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Igor Pesek, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Igra križcev in krožcev«, kandidata Martina Frasa, bo 22. 10. 2019 ob 11.00 uri v prostoru P3, Gosposvetska cesta 84, pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Tanja Gologranc, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba okolja Tynker v zgodnjem poučevanju programiranja«, kandidata Martina Frasa, bo 24. 10. 2019 ob 12.00 uri v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Andrej Taranenko, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj«, kandidatke Tamare Šarh, bo 18. 10. 2019 ob 11.30 uri v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Matej Skernišak, somentor,
dr. Matej Merhar, član.