Študiraj pri nas!

Te zanimajo možnosti študija pri nas? S klikom na spodnji gumb najdeš podrobne informacije o naših študijskih programih.

V matematiki ne obstajajo simboli za nejasne misli.

Henri Poincaré

francoski matematik in filozof

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj obvestil. Za pregled vseh obvestil klikni gumb.

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic. Za pregled vseh novic klikni gumb.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Singularne točke in fazni portreti v polinomskih ravninskih sistemih navadnih diferencialnih enačb«, kandidatke Metke Majcen, bo v petek, 28. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Dušan Pagon, predsednik,
dr. Brigita Ferčec, mentorica,
dr. Matej Merhar, član.

Zagovor skupnega magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Medpredmetno povezovanje matematike in fizike«, kandidatke Magdalene Sovič, bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 14.00 v prostoru 0/103, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Robert Repnik, mentor,
dr. Vladimir Grubelnik, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napovedovanje GPS sledi z globokimi nevronskimi mrežami«, kandidata Jerneja Borlinića, bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Andrej Taranenko, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: trikotnik v 7. razredu«, kandidata Nejca Podplatnika, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 14.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba i-učbenika pri poučevanju vsebine kvadratna funkcija«, kandidatke Slavice Zafošnik, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 15.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: algebrski izrazi v 8.razredu«, kandidatke Tadeje Gašparič, bo v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 13.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Alenka Lipovec, somentorica, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Harmonično barvanje dreves«, kandidata Luke Žnidariča, bo v sredo, 19. 9. 2018, ob 11.00 v prostoru 0/85, Koroška cesta 160, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Polona Repolusk, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver«, kandidata Vegi Kalamar Alena, bo v četrtek, 20. 9. 2018, ob 10.00 v prostoru P1, Gosposvetska 84, pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Janez Povh, somentor,
dr. Blaž Zmazek, član.