Draga dijakinja, dragi dijak

Te zanimajo možnosti študija pri nas? S klikom na spodnji gumb najdeš podrobne informacije o naših študijskih programih.

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj obvestil.

Seminar OMR – vabilo

V sklopu Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo 17. avgusta 2022 z začetkom ob 10:15 v predavalnici 0.103 (Koroška cesta 160, Maribor) potekalo predavanje asist. Barbare Arcet.

Barbara Arcet: Integrability and linearizability of 3-dimensional quadratic systems.

Predavanje bo izvedeno v angleškem jeziku. Vljudno vabljeni!

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Digitalna preobrazba vzgojno-izobraževalnih zavodov«, kandidata Lenarta Fajfarja, bo 19. 8. 2022 ob 13:00 v 0/85 pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
Žan Močivnik, somentor,
dr. Marjan Krašna, član.

Gimnazija Ormož: Javni razpis pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23

Na Gimnaziji Ormož, kjer izvajajo program SPLOŠNA GIMNAZIJA, PREDŠOLSKA VZGOJA IN ZDRAVSTVENA NEGA, iščejo kandidate – pripravnike na osnovi Javnega razpisa pripravniških mest na področju vzgoje in izobraževanja za leto 2022/23. 

Kandidati morajo imeti opravljeno:

– izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja

– iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15).

Kontaktna oseba: ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec: 031/721-113 (klavdija.zorjan-skorjanec@guest.arnes.si)

JR-pripravniskih-mest-za-leto-2022_23

Prijavnica-na-razpis-pripravniskih-mest-2022_23

porocilo-mentorja-o-spremljavi-pripravnistva

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. julij 2022)

Na CAMTP (Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Univerze v Mariboru) je odprto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) na področju nelinearne dinamike (klasični in kvantni kaos) pod mentorstvom prof. dr. Marka Robnika (člana EASA in direktorja CAMTP), ki ga financira ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) za obdobje 4 let.

Kandidat bo izvajal raziskovalno delo na CAMTP in hkrati doktorski študij teoretične fizike na FNM UM. Pogoj je opravljeni magisterij na področju fizike ali matematike z zaključno povprečno oceno najmanj 8,0.

Nadaljnje podrobnosti se dobijo na: http://www.camtp.uni-mb.si/camtp/razpisMR2022.pdf

Kandidati naj pošljejo poizvedbe in prijave na elektronski naslov Robnik@uni-mb.si.

Rok za prijavo je 31. julij 2022.

Doktorat Maje Žulj

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala mag. Maja Žulj.

Naslov doktorske disertacije je Integrabilnost in linearizabilnost persistentnih p : -q resonantnih polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb. Opravljena je bila pod mentorstvom doc. dr. Brigite Ferčec in somentorstvom red. prof. dr.  Mateja Mencingerja, komisijo pa sta poleg mentorice in somentorja sestavljala še red. prof. dr. Valerij Romanovskij in izr. prof. dr. Renato Huzak.

Doktorska disertacija obravnava problem integrabilnosti ter linearizabilnosti p:-q resonantnih sistemov s kvadratnimi nelinearnostmi. Problem integrabilnosti je pomemben za razumevanje teorije diferencialnih enačb in za uporabo le-teh pri študiju dinamičnih procesov. Naloga vsebuje posplošitev pojma p:-q resonantnega središča na persistentno p:-q resonantno središče. Izračunani so vsi pogoji za nastop persistentnih središč za pet družin p:-q resonantnih sistemov in pogoji za nastop linearizabilnega središča za družino 2:-3 resonantnih sistemov. Definiran je problem linearizabilnega (šibko) persistentnega p:-q resonantnega središča in obravnavana povezava med p:-q resonantnimi sistemi in njim pripadajočimi persistentnimi sistemi. Povezava je ponazorjena na 1:-2 in 2:-3 resonantnih kvadratnih sistemih, za katere so izračunani vsi pogoji za nastop linearizabilnih persistentnih središč.

To je šestinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

SMMC – matematično tekmovanje

Avstralsko matematično tekmovanje SMMC se letos širi tudi v Evropo.
Tekmovanje je namenjeno dodiplomskim študentom, ki lahko tekmujejo samostojno ali v parih.
Nagradni sklad za zmagovalce iz različnih področji je AU$100 000.

Vabilo/Letak tekmovanja lahko najdete tukaj.

Vse informacije o tekmovanju so na voljo na spletni strani https://www.simonmarais.org/

Interesenti kontaktirajte prof. Marka Jakovca (marko.jakovac@um.si)