Demonstrature in tutorji

Demonstratorji in tutorji so izkušeni študenti višjih letnikov, ki ti lahko priskočijo na pomoč pri razlagi snov ali odgovorijo na druga morebitna vprašanja.

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj obvestil.

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Geometrijsko-aritmetični indeksi«, kandidatke Julije Šošter, bo 9. 2. 2021 ob 12:30 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Matevž Črepnjak, mentor,
dr. Peter Krajnc, mentor,
dr. Muzafera Paljevac, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Poučevanje računalništva v osnovni šoli – primerjava kurikulumov izbranih držav«, kandidatke Kaje Beriša, bo 21. 1. 2021 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Marjan Krašna, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Odnos ravnateljev do uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v osnovni šoli«, kandidatke Katja Krecenbaher Mernik, bo 17. 12. 2020 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Igor Pesek, predsednik,
dr. Marjan Krašna, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Stohastično modeliranje obrestnih mer«, kandidatke Ines Štampar, bo 15. 12. 2020 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Mihael Pisanec, somentor,
dr. Tanja Dravec, članica.

Doktorat Dragane Božović

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala Dragana Božović.

Naslov doktorske disertacije je Nekatere s pakiranji povezave lastnosti grafov (Some graph properties related to packings). Opravljena je bila pod mentorstvom izr. prof. dr. Iztoka Peterina, komisijo pa sta poleg mentorja sestavljala še red. prof. dr. Boštjan Brešar in red. prof. dr. Martin Milanič.

Doktorska disertacija obravnava štiri različne teme povezane s pojmom pakiranja v grafu.
Predstavljene so nekatere lastnosti grafov, ki imajo enolično največje pakiranje, in tudi dve karakterizaciji dreves s to lastnostjo. Pakirno kromatično število je proučevano na leksikografskih produktih grafov. Določeni sta splošna spodnja in zgornja meja, predstavljena pa je tudi izboljšana zgornja meja za leksikografski produkt poti in poljubnega grafa. Učinkovita odprta dominacija je obravnavana na štirih standardnih produktih digrafov (kartezičnem, direktnem, krepkem in leksikografskem). V disertaciji je predstavljena tudi nova grafovska invarianta in sicer dimenzija incidenčnosti. Podana je formula za izračun dimezije incidenčnosti za poljuben graf. Dokazano je tudi, da je problem iskanja incidenčne dimenzije grafa v splošnem NP-poln.

To je štiriinpetdeseti doktorat na Oddelku za matematiko in računalništvo.

Zagovor doktorske disertacije

Dragana Božović: Nekatere s pakiranji povezane lastnosti grafov

Torek, 27. 10. 2020, ob 12.00 preko MS Teams.
MS Teams, koda za dostop (za obiskovalce z digitalno identiteto UM): ookehff
Do ponedeljka, 26. 10. 2020, do 12. ure je potrebno na naslov podiplomski.fnm@um.si:

  • Poslati prošnjo za dodajanje v MS Teams z ustreznim e-naslovom.

Zaradi izrednih okoliščin se bo zagovor v celoti izvedel na daljavo.

Več…

Študij na daljavo

Spoštovani študenti!

Po navodilu vodstva FNM in UM se pouk, tam kjer je to mogoče, z 19. 10. do nadaljnjega seli na daljavo. Na fakulteti se bodo tako izvajale samo še tiste obveznosti, pri katerih je možna le izvedba v živo (npr. eksperimentalne vaje). Na našem oddelku takšnih ur ni, zato se naš pouk v celoti seli na daljavo. Naši predavatelji so že bili pozvani, da pri svojih predmetih pripravijo ekipe na MS TEAMS (ali podobnem programskem orodju), kjer bodo predavanja tudi potekala. Vse ure bodo potekale tako, kot so predvidene z urnikom, o sami izvedbi pa se boste dogovorili z vsakim predavateljem posebej.

Ker nekateri študenti obiskujete tudi predmete na drugih oddelkih (dvopredmetne vezave), se lahko zgodi, da bi po urniku na našem oddelku imeli ure na daljavo, tik pred/po tem pa ure, pri katerih morate biti fizično prisotni na fakulteti. V takšnem primeru opozorite na to predavatelja in se po potrebi dogovorite za drugačen način izvedbe predavanj (npr. premik ur).

Za tehnično pomoč (npr. pomoč pri programu MS TEAMS) vam je na voljo tudi oddelčni laborant.

Tedni, ki sledijo, bodo težki, a verjamem, da jih bomo skupaj uspešno prebrodili.
Želim vam vse dobro ob nadaljevanju študija!

Marko Jakovac,
Predstojnik OMR.