Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematični modeli izrabe časa kot orodje za preučevanje antropologije časa«, kandidatke Špele Tertinek, bo 29. 9. 2021 ob 11:00 (prostor naknadno) pred komisijo:
dr. Alenka Lipovec, predsednica,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Andrej Naterer, mentor,
dr. Suzana Košir, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv negotovosti ocenjenega parametra na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin«, kandidata Jaše Dimiča, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Tanja Dravec, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Matej Skernišak, somentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izbrane verzije dominacijskih množic in njihova časovna zahtevnost«, kandidatke Lučke Višnar, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/80 pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Iztok Peterin, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Red. prof. dr. Valerij Romanovskij izvoljen za člana Evropske Akademije Znanosti in Umetnosti (EASA)

Red. prof. dr. Valerij Romanovskij, sodelavec Oddelka za matematiko in računalništvo FNM, je bil izvoljen za člana Evropske Akademije Znanosti in Umetnosti (EASA), ki ima sedež v Salzburgu, v Avstriji. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo na področju teorije navadnih diferencialnih enačb in dinamičnih sistemov je pomembno prispevalo k razvoju tega področja. Slednje dokazuje, da je prof. Romanovskij raziskovalec svetovnega kova.

Prof. Romanovskemu iskreno čestitamo!

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izredno poučevanje na daljavo in skupna izobraževalna točka Razlagamo.si«, kandidatke Nike Kores, bo 31. 8. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Igor Pesek, član.