Draga dijakinja, dragi dijak!

Te zanimajo možnosti študija pri nas? S klikom na spodnji gumb najdeš podrobne informacije o naših študijskih programih.

Navodila za pripravo na predavanja na daljavo

Predavanja na daljavo se bodo izvajala s pomočjo orodja MS Teams. Za lažje uvajanje predavanj na daljavo je pripravljen portal z navodili.

Obvestila

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj obvestil.

Popravljanje vaj pri Podatkovnih strukturah

Popravljanje vaj pri predmetu Podatkovne strukture bo v petek, 5. 6. 2020 ob 12:00 v učilnici 0/85. Za opravljanje se je potrebno prijaviti po elektronski pošti na moj elektronski naslov najkasneje do 1. 6. 2020.

Na fakultetni spletni strani spremljajte obvestila o morebitnem protokolu obiska fakultete (nošnja mask in podobno).

Test pri predmetu Analiza I

Test pri predmetu Analiza I bo v petek 5. 6. 2020 ob 12:30  v predavalnici 01/33. Na test se je potrebno obvezno prijaviti preko Moodla (prijave so možne v času od 19. 5. 2020 do 3. 5. 2020). Več o kontaktnem protokolu izvedbe bo sporočeno bo sporočeno po zaključenih prijavah.

Novice

Spodaj je prikazanih zadnjih nekaj novic.

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Uporaba posplošenih linearnih modelov pri analizi zavarovalniških podatkov«, kandidatke Tjaše Navotnik, bo 5. 6. 2020 ob 10.00 uri v prostoru 0/103, pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, član.

Obvestilo dekana

 

Spoštovane študentke in študenti na FNM

Razmere v družbi potrjujejo, da naši ukrepi in pohitren prehod na študij na daljavo niso bili niti pretirani niti preuranjeni. Lepo se vam zahvaljujem za razumevanje razmer in dober odziv, s čimer smo vsi na naši Fakulteti za naravoslovje in matematiko pomembno pripomogla k širši varnosti, tudi z zgledom, ki mu večina zdaj sledi.
Zavedamo se, da bo v naslednjih dneh treba še marsikaj improvizirati, vendar je vsaka aktivnost neskončno boljša od nobene.

Povzetek nekaterih aktivnosti:
Študijski proces se do preklica izvaja na daljavo. Izvajajo se predvsem predavanja in teoretične vaje, eksperimentalne in terenske vaje se bodo izvajale po dogovoru, praviloma kasneje.
Izpitov do preklica ne bo. O nadomestnih rokih boste obveščeni.
Glede podrobnosti o izvedbi posameznih študijskih obveznosti vas bodo obveščali izvajalci predmetov.
Vaše študijske obveznosti organizirajte in izvajajte tako, da s tem ne boste izpostavljali varnost in zdravje sebe, vaših sošolk in sošolcev ter širše družbe.
Za pomoč pri inštalaciji potrebne programske opreme vam v pomoč pošiljamo povezavi:
https://univerzamb.sharepoint.com/…/…/Priprava-MS-Teams.aspx
in
https://univerzamb.sharepoint.com/…/PredavanjanadaljavoUM/S…

Za nadaljnjo komunikacijo in obveščanje spremljate običajne elektronske komunikacijske poti (e-pošto, spletne učilnice, www, FB…)

Spoštovani, lepo se vam zahvaljujem za vaš konstruktiven pristop in prispevek ter vas tudi v prihodnje prosim, da vsak posebej in vsi skupaj, tako povezano s študijskimi aktivnostmi, kot tudi sicer, delujemo v skladu z navodili pristojnih organov in ne ogrožamo sebe ter drugih.

Vaš dekan

Zagovor doktorske disertacije Aleksandra Kelenca z dne 20. 3. 2020 SE PRESTAVI

Univerza v Mariboru pri QS World University Rankings by Subject najboljša pri matematiki (401-450)

QS World University Rankings by Subject je objavil uvrstitve univerz za 48 študijskih področij. Največji vpliv na uvrstitev imata kazalnika »akademski ugled« in »ugled diplomantov pri delodajalcih«, ki skupaj predstavljata med 50 % in 80 % ocene.  QS World University Ranking vsako leto izvede mednarodno anketo Academic and Employer Reputation Survey s katero zbira podatke o ugledu visokošolske institucije pri delodajalcih in zaposlenih na univerzah ter drugih institucijah, povezanih z visokim šolstvom.

V obdobju od 2015 do 2019 je v anketi QS sodelovalo 94.000 anketirancev iz akademskega okolja in 44.000 delodajalcev. Za vrednost preostalih kazalnikov so strokovnjaki QS Quacquarelli Symonds ocenili 200 milijonov citatov v znanstvenih člankih (Elsevier Scopus). Na mednarodno lestvico QS Rankings by Subject se je letos uvrstilo 1.368 univerz iz 137 držav.

Univerza v Mariboru je bila vključena v ocenjevanje na 32 študijskih področjih in je zbrala dovolj točk za uvrstitev med najboljše visokošolske institucije pri matematiki. Več informacij najdete tukaj.