Magisteriji, nebolonjski

Uvod v linearni strig

Avtor: Gorazd Lah

Mentor: dr. Boris Zgrablić

Somentor: dr. Dominik Benkovič

 

Alianse v grafih

Avtorica: Tina Zupanc

Mentor: dr. Marko Jakovac

Randićev indeks

Avtorica: Špela Jezernik

Mentor: Sandi Klavžar

Dimenzija grafov

Avtorica: Melita Šemrl

Mentor: Sandi Klavžar

Odometri

Avtorica: Mojca Suban Ambrož

Mentor: Uroš Milutinović

Psevdolok

Avtor: Iztok Banič

Mentor: Uroš Milutinović

Wienerjev indeks

Avtorica: Petra Žigert

Mentor: Sandi Klavžar

Accessibility