Diplomska dela

Matrične Norme

Avtorica: Sonja Zorman

Mentor: dr. Mateja Grašič

Izrek o metulju

Avtor: Peter Zrinski

Mentor: dr. Bojan Hvala

Razred grafov H(n, k)

Avtorica: Nuša Flajšman

Mentor: dr. Andrej Taranenko

Somentorica: dr. Polona Repolusk

 

Kriteriji deljivosti

Avtorica: Katarina Gerjevič

Mentor: dr. Uroš Milutinović

Digitalni prostori

Avtor: Damijan Visočnik

Mentor: dr. Iztok Banič

Sketchometry

Avtorica: Ivana Džeba

Mentor: dr. Blaž Zmazek

Rubikove kocke

Avtor: Mitja Kauran

Mentor: dr. Blaž Zmazek

Accessibility