Matematika – študijski program 3. stopnje

Matematika je doktorski študijski program, ki je vključen v doktorsko šolo Univerze v Mariboru in traja 4 leta. Študij kandidatom omogoča pridobitev ustreznih raziskovalnih izkušenj, s katerimi bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo na zahtevnih projektih na področju matematike, njenih aplikacij in matematičnega izobraževanja.

Študijski program omogoča veliko odprtost in prilagodljivost, saj študenti glede na lastne interese ter postavljene karierne usmeritve aktivno oblikujejo svojo individualno izobraževalno pot s poudarkom na teoretični, aplikativni ali računalniški naravnanosti prejetega matematičnega znanja.

Accessibility