Magisteriji, 2. stopnja

Končna polja

Avtorica: Alenka Vok

Mentorica: dr. Mateja Grašič

Normirana polja

Avtorica: Špela Čebul

Mentorica: dr. Mateja Grašič

Diskriminantna analiza

Avtorica: Dragana Nikolić

Mentor: dr. Dominik Benkovič

Somentor: dr. Drago Bokal

Antirombi

Avtorica: Zala Kaiser

Mentor: dr. Bojan Hvala

p – grupe

Avtorica: Urška Bezjak

Mentorica: dr. Mateja Graič