DEMONSTRATURE

 

Razpis za študentsko delo na Oddelku za matematiko in računalništvo

V poletnem semestru študijskega leta 2020/21 razpisujemo mesto demonstratorjev pri predmetih:
Algebraične strukture
Algoritmi
Analiza I
Linearna algebra
Osnove analize
Računalniski praktikum
Teorija množic

V primeru, da želite opravljati delo demonstratorja pri katerem ali več predmetih iz zgornjega seznama vas vabimo, da do ponedeljka 1. 3. 2021 do 8. ure prijavo po elektronski pošti pošljete na naslov martin.fras1@um.si.