DEMONSTRATURE

 

Razpis za študentsko delo na Oddelku za matematiko in računalništvo

V poletnem semestru študijskega leta 2023/24 razpisujemo mesto demonstratorjev pri predmetih:
Algebraične strukture
Algoritmi
Analiza I
Linearna algebra
Osnove analize
Računalniški praktikum
Teorija množic

V primeru, da želite opravljati delo demonstratorja pri katerem ali več predmetih iz zgornjega seznama, vas vabimo, da do ponedeljka 04. 03. 2024 do 12. ure prijavo po elektronski pošti pošljete na naslov tomaz.roudi@um.si. Prijavnice po predmetih najdete tukaj

Accessibility