DEMONSTRATURE (š.l. 2023/2024)

Zimski semester (2023/24)

ANALIZA

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: naja.medved@student.um.si

DISKRETNA MATEMATIKA I

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: rene.gril@student.um.si

 

VEKTORJI IN MATRIKE

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: matej.kolednik@student.um.si

UVOD V MATEMATIKO

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: naja.medved@student.um.si

MATEMATIČNI PRINCIPI

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: matej.kolednik@student.um.si

MATRIČNI RAČUN

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: matej.kolednik@student.um.si

ALGEBRA

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: rene.gril@student.um.si

OSNOVE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: matej.kolednik@student.um.si

ANALIZA II

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: rene.gril@student.um.si

ŠTEVILSKE MNOŽICE IN ZAPOREDJA

Demonstrature potekajo po dogovoru. Za pomoč pišite na: matej.kolednik@student.um.si

Accessibility