Kje delajo naši diplomanti, magistranti in doktoranti?
banke in zavarovalnice
dr. Maja Čevnik

dr. Maja Čevnik

razvojnik modelov I v NKBM, d.d.

 

diplomirala iz matematike (2008) doktorirala iz matematike (2013)

V banki opravlja delo razvijalca modelov s področja upravljanja s tveganji. Trenutno se ukvarja predvsem z razvojem modelov, ki napovejo verjetnost neplačila komitenta in s pripravljanjem procesa za izvedbo stresnega testa. Delo, ki ga opravlja zahteva veliko mero samoiniciativnosti, znanja s področja verjetnosti, statistike in ekonometrije. Prav tako pa je nepogrešljiv del njenega dela dobro poznavanje različnih statističnih orodij in programskih jezikov.
Sporočilo za bodoče študente
»Bistvo matematike ni v obrazcih, ampak v miselnih procesih, s katerimi jih dobimo.« (V. P. Jermakov) Zgornja misel zadane bistvo tega, kar s študijem matematike pridobiš – znanje kako pristopiti k reševanju problema. To je tudi tisto, kar naredi razliko med povprečnim in odličnim delavcem.

Martin Duh

Martin Duh

aktuar analitik na Zavarovalnici Sava, d. d.

 

diplomiral iz matematike (2013) magistriral iz matematike (2016)

Je aktuar analitik na Zavarovalnici Sava. Delovno mesto zahteva dobro poznavanje matematičnih, statističnih in informacijskih orodij. Ogrodje znanja za opravljanje delovnega mesta mu je dal študij Matematike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Znanje dnevno nadgrajuje in dopolnjuje z znanjem in izkušnjami svojih sodelavcev. Dodatno mu je študij matematike omogočil, da lahko svoje znanje izpopolni na Londonskem Institute and Faculty of Actuaries, kjer se izobražuje za aktuarja.
Sporočilo za bodoče študente
Na študiju matematike ne pridobiš znanja, da bi lahko z začetka samostojno opravljal delovno mesto, ampak širino znanja, ki ti omogoča izbiro različnih delovnih mest, kjer ga nadgradiš, da postaneš nepogrešljiv sodelavec.

Tina Lešnik

Tina Lešnik

analitik za tveganja v Službi za upravljanje s tveganji v Zavarovalnici Triglav, d.d.

 

diplomirala iz matematike (2011) magistrirala iz matematike (2014)

Modeliranje tveganj v zavarovalnici, razvoj in implementacija metodologij merjenja in upravljanja tveganj, priprava kvantitavnih analiz in poročil, dograjevanje aplikacij za izračunavanje in poročanje kapitalske ustreznosti in priprava poročil za spremljanje le-te.
Sporočilo za bodoče študente
Tekom študija matematike razviješ sposobnost analitičnega razmišljana in pridobiš vztrajnost, kar je zelo dobra popotnica za naprej. “Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj. “ (Eleanor Roosevelt)

Janja Rebernik

Janja Rebernik

analitik za upravljanje tveganj na Zavarovalnici Sava d.d.

 

diplomirala iz matematike (2013) magistrirala iz matematike (2016)

Zadolžena je za pripravo obrazcev za redno poročanje regulatorju. Delo zahteva veliko natančnosti, analiziranja in spretnosti z različnimi orodji. Zahvaljujoč znanju, ki ga je pridobila na študiju matematike, se uspešno kosa z dodeljenimi nalogami.
Sporočilo za bodoče študente
Če želiš uživati v znanju, ob dobrih profesorih in v odlični atmosferi, potem se odloči za študij matematike na FNM. Ne bo ti žal.

Peter Stanet

Peter Stanet

razvijalec modelov na Novi KBM

 

diplomiral iz matematike (2011)

Analizira in statistično obdeluje podatke. Razvija modele, ki ocenjujejo verjetnost, da stranka ne bo odplačala svojega dolga. Piše navodila za implementacijo modelov v aplikacije, ki se uporabljajo na banki. Izračunava stopnjo neplačila za različne portfelje. Pri vsem tem uporablja tudi programersko znanje pridobljeno v času študija.
Sporočilo za bodoče študente
Večino matematičnega znanja, ki ga pridobite med študijem, boste dokaj hitro pozabili. Glavna pridobitev na študiju matematike je, da se naučimo, kako postopati in učinkovito reševati probleme v službi in tudi v privatnem življenju.

Sabina Šmigoc

Sabina Šmigoc

analitik na Novi KBM d.d.

 

diplomirala iz matematike (2012) magistrirala iz matematike (2016)

Razvija metode in modele s področja kreditnih tveganj, sodeluje pri uvedbi aplikativnih rešitev razvitih modelov v informacijski sistem, analizira kvaliteto podatkov in modelov ter izvaja razne izračune za potrebe upravljanja kreditnih tveganj.
Sporočilo za bodoče študente
Matematika kaže pot na vrh gore, ne more pa le-te znižati. Kdor pričakuje slednje, bo razočaran.
A. Fouche

računalniški in razvojni tehnološki centri
Luka Arnečič

Luka Arnečič

razvijalec na ComTrade Gaming

 

diplomiral iz matematike (2012) magistriral iz matematike (2016)

Sistematičen razvoj in preverba ustreznosti aplikacij. Implementacija, testiranje in dokumentacija aplikacij. Podpora manj izkušenim sodelavcem.
Sporočilo za bodoče študente
Študij matematike ne odpira le vrat do raziskovalnega dela in poučevanja matematičnih ved, temveč uspeh je možen tudi v razvoju aplikacij, bančništvu in zavarovalništvu. Potrebno je le verjeti vase in biti željan si širiti obzorja.

Jaša Dimič

Jaša Dimič

podatkovni znanstvenik pri Know Center

magistriral iz matematike 2021

Analizira in statistično obdeluje podatke ter s pomočjo statističnih modelov prihaja do pomembnih zaključkov iz neobdelanih oziroma nestrukturiranih podatkov. Ukvarja se tudi z napovedovanjem ciljnih spremenljivk s pomočjo modelov strojnega učenja in umetne inteligence.
Sporočilo za bodoče študente
“All statistics have outliers.”
Nenia Campbell

dr. Maša Dukarić

dr. Maša Dukarić

Analitičarka pri podjetju SSI SCHAEFER d.o.o., raziskovalka na »Centru za uporabno matematiko in teoretično fiziko« ter asistentka za matematiko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

 

diplomirala iz matematike (2012) doktorirala iz matematike (2016)

Pri podjetju SSI Schaefer d.o.o. pripravlja poročila/analize. Ta poročila so namenjena predvsem prepoznavanju učinkovitosti delovanja procesov pri aktualnih IT projektih. Znanje pridobljeno tekom študija matematike, nadgrajeno s poznavanjem novih orodij, kot tudi širitev znanja računalništva, ji omogoča dobro opravljati svoje delo. Na »Centru za uporabno matematiko in teoretično fiziko« nadaljuje svoje raziskovalno delo s področja sistemov navadnih diferencialnih enačb, ki je področje njenega doktorata.
Sporočilo za bodoče študente
Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni in to uresničiti za vsako ceno.
Marie Curie

Tim Kos

Tim Kos

razvijalec programske opreme v mednarodnem podjetju Ngena

doktoriral iz matematike (2019)

V podjetju dela kot full-stack programer. Za podjetje razvijajo spletno platformo, kjer lahko njihove stranke nadzirajo in konfigurirajo svoja omrežja.
Sporočilo za bodoče študente
The world of mathematics opens up a world that you never imagined when you take advantage of the possibilities it opens to you, whether it be seeing the beauty in things or opening up more lifelong opportunities.
avtor neznan

Matej Roškarič

Matej Roškarič

razvijalec programske opreme in zavarovalniški matematik na msg life odateam d.o.o.

 

diplomirala iz matematike (2013)

Razvija programske rešitve za potrebe zavarovalnic. Njegovo delo obsega: analizo zavarovalniških produktov in procesov, pripravljanje konceptov rešitev in implementacijo novih funkcionalnosti.
Sporočilo za bodoče študente
Mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms: it is about understanding.
William Paul Thurston

Darja Zlodej

Darja Zlodej

samostojni svetovalec za energijo na Agenciji za energijo

 

diplomirala iz matematike (2013) magistrirala iz matematike (2016)

Moje delovno mesto zajema predvsem izvajanje monitoringa energetskega trga, kjer razvijam analitične algoritme za veliko količino podatkov, katerih namen je odkrivanje manipulacij, ki jih določa EU uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga – REMIT. Prav tako razvijam in uvajam IT rešitve za sprotni monitoring energetskega trga in spremljam novosti na področju nadzora energetskih trgov, zakonodaje in strokovne literature. Svoje znanje analitičnega razmišljanja občasno izpopolnjujem na raznih izobraževanjih v tujini ali pa ga izmenjujem s preostalimi evropskimi regulatorji energije.
Sporočilo za bodoče študente
S študijem matematike izpopolnjuješ sebe in razvijaš način razmišljanja, ki je v množici ljudi cenjen in iskan.

mladi raziskovalci
Lara Drožđek

Lara Drožđek

mlada raziskovalka na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

diplomirala iz matematike (2020) magistrirala iz matematike (2022)

​Raziskuje in opravlja doktorat na področju umetne inteligence v izobraževanju in teorije grafov ter je asistentka za področje matematike.

Sporočilo za bodoče študente
If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is.
John von Neumann

Jaka Hedžet

Jaka Hedžet

mladi raziskovalec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani

magistriral iz matematike (2021)

Opravlja raziskovalno delu na področju teorije grafov, pomaga pri organizacijah dogodkov in konferenc na fakulteti in se pripravlja za doktorat. Med študijem tudi kot asistent vodi vaje na fakulteti.
Sporočilo za bodoče študente
Matematika razkrije svoje skrivnosti samo tistim, ki se ji približajo iz čiste ljubezni, zaradi njene lepote.
Arhimed

raziskovalni inštituti
dr. Brigita Rožič

dr. Brigita Rožič

raziskovalka na Odseku za fiziko trdne snovi (F5), Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana

 

diplomirala iz matematike (2007) doktorirala iz fizike, področje Nanoznanosti in nanotehnologije, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana (2012)

Raziskuje na področju fizike trdne snovi, ki vključuje predvsem področje materialov kot so: tekoči kristali, nanodelci, elektrokaloriki, feroelektriki, relaksorji, magnetoelektriki, elastomerni materiali, plazmonski sistemi, tekoče kristalni elastomeri. Namen njenih raziskav je, da pripomorejo k boljšemu razumevanju preučevanih materialov in k izdelavi novih, ki bodo našli mesto v številnih aplikacijah, in s tem prispevali k izboljšanju našega življenja. Pri svojem delu uporablja eksperimentalne metode kot so: kalorimetrija visoke ločljivosti, elektrokalorična termometrija, UV spektroskopija, dielektrična spektroskopija, sinteza vzorcev, optična mikroskopija.
Sporočilo za bodoče študente
Decidez ce que vous voulez et allez-y.

šolstvo
Anamarija Cencelj

Anamarija Cencelj

učiteljica matematike in računalništva na OŠ Griže

 

diplomirala iz matematike (2011)

Poučuje matematiko in računalništvo, soavtorica i-učbenikov, pripravlja učence na tekmovanja iz programiranja, mojstrica učiteljica v projektu Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti, mentorica mladim raziskovalcem.
Sporočilo za bodoče študente
Coding is today’s language of creativity. All our children deserve a chance to become creators instead consumers of computer science.
Maria Clave

Katja Glazer Leskovšek

Katja Glazer Leskovšek

učiteljica matematike na Osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci

 

diplomirala iz matematike in pedagogike (2004)

Poučuje matematiko od 6. do 9. razreda. Izvaja dodatno strokovno in učno pomoč učencem s posebnimi potrebami. Je koordinatorica mednarodnih eTwinning projektov s področja matematike. Sodeluje z Oddelkom za naravoslovje in matematiko FNM pri predmetu Praktično usposabljanje za poučevanje matematike kot mentorica študentom matematike pri opravljanju nastopov.
Sporočilo za bodoče študente
Pomembno je, da človek odkrije in opravlja delo, ki mu je v veselje in ga ne doživlja kot napor. Le tako bo lahko uspešno sestavil pravo formulo svojega življenja. Podobna formula bo tudi učence pripeljala do njihovih osebnih matematičnih zmag. »Poučevanje bi moralo biti takšno, da bi tisto, kar nudi, razumeli kot dragoceno darilo, ne pa kot zahtevno nalogo.« (Albert Einstein)

Anja Mori

Anja Mori

profesorica matematike in statistike na Kitajskem

 

profesorica matematike (diplomirala 2011)

Poučuje matematiko in statistiko na mednarodnih srednjih šolah na Kitajskem. S pridobljenim znanjem naše fakultete se zraven rednega pouka ukvarja z mentorstvom projektov iz analize, raziskovalnih nalog na področju statistike in pripravo na ameriška matematična tekmovanja. Kar pa je najpomembnejše, po vzoru naših profesorjev širi ljubezen do matematike po celem svetu.
Sporočilo za bodoče študente
Hard work always yields success and success brings happiness.

dr. Samo Repolusk

dr. Samo Repolusk

ravnatelj na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru

diplomiral iz matematike (Univerza v Mariboru, 1998) magistriral iz didaktike matematike (Univerza v Mariboru, 2009) doktoriral iz didaktike matematike (Univerza v Mariboru, 2013)
Sedem let je poučeval matematiko na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška v Mariboru, 14 let didaktiko matematike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, trenutno pa je ravnatelj na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška v Mariboru. Strokovno se je ukvarjal z razvojem pedagoških študijskih programov, e-učnih gradiv za pouk matematike v osnovni in srednji šoli, razvojem učnih načrtov za matematiko, šolskih strateških dokumentov in poklicne mature v okviru Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, Zavoda RS za šolstvo, Državne komisije za poklicno maturo in različnih razvojnih projektov. Raziskovalno se je ukvarjal s pomenom e-učnih gradiv in posebej interaktivnih diagramov (apletov) pri pouku matematike. Trenutno se ukvarja s profesionalnim razvojem delavcev v vzgoji in izobraževanju ter izboljšavami pedagoške prakse.
Sporočilo za bodoče študente
Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi so takšni, kakršni so ljudje.
A. M. Slomšek

Učitelji so bolj kot kateri koli drugi ljudje varuhi civilizacije.
Bertrand Russell

Jožef Senekovič, svetnik

Jožef Senekovič, svetnik

učitelj matematike na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru

 

diplomiral iz matematike (1994)

Poučuje matematiko, pripravlja študente na nastope kot gostujoči strokovnjak na NMF, je član državne tekmovalne komisije, avtor učbenikov za osnovno šolo, urednik spletnih učbenikov Matematika 6 – 9, mentor mladim raziskovalcem … .
Sporočilo za bodoče študente
Poučujem učence, ne le matematike!

javna uprava
dr. Martina Berlič

dr. Martina Berlič

podsekretarka na Ministrstvu za finance

 

diplomirala iz matematike (2009) doktorirala iz matematike (2013)

Dela v Direktoratu za zakladništvo, natančneje v Sektorju za analize, upravljanje s tveganji in finančno statistiko, kjer sodeluje pri pripravi sistemskih rešitev in razvoju uporabniških IT programskih rešitev na področju analiz in upravljanja s tveganji. Njeno delo zajema pripravo različnih analiz, kot so: analiza učinkov transakcij na portfelj državnega dolga, analiza učinkov upravljanja z dolgom državnega dolga, analiza krivulje in časovnih vrst donosnosti, analiza vzdržnosti državnega dolga ter vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov.
Sporočilo za bodoče študente
Matematika je kot ljubezen – preprosta, a se zlahka zaplete.
R. Drabek

dr. Simon Starček

dr. Simon Starček

vodja sektorja za nadzor iger na srečo Finančne uprave RS

 

diplomiral iz matematike (Univerza v Mariboru, 1999)
magistriral iz geodezije (Univerza v Ljubljani, 2010)
doktoriral iz geodezije (Univerza v Ljubljani, 2017)

V javni upravi je zasedal vrsto vodilih mest. Delovna področja so povezana z vodenjem projektov na nacionalni in mednarodni ravni na različnih področjih od informacijske tehnologije, infrastrukturnih projektov, nove zakonodaje, do opismenjevanja mladih na področju finančne in davčne pismenosti. Med drugim se ukvarja tudi s področjem kakovosti poslovanja skladno z mednarodnim standardom ISO 9001. Trenutno vodi področje nadzora nad prirejanjem iger na srečo na Finančni upravi RS. Raziskovalno se ukvarja s področjem prostorskih analiz in geovizualizacije, kakovostjo prostorskih podatkov, upravljanjem in obdavčitvijo nepremičnin, prostorsko-časovnimi modeli idr. Na vseh področjih dela in raziskovanja mu je v podporo široko in poglobljeno znanje matematike ter poznavanje različnih statističnih in programskih orodij.
Sporočilo za bodoče študente
Uporabnost matematike je brezmejna. Pri mojem slehernem projektu in delu nasploh predstavlja znanje matematike temelj oblikovanja idej in soočanja z izzivi. Z znanjem matematike boste gotovo pogumnejši na svoji poklicni in siceršnji poti.

akademska sfera
dr. Dominik Benkovič

dr. Dominik Benkovič

izredni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

 

diplomiral iz matematike (1998) magistriral iz matematike (2001) doktoriral iz matematike (2005)

Predava matematične predmete s področja algebre, verjetnosti in statistike. Raziskovalno deluje na področju algebre: teorija kolobarjev in linearna algebra. Strokovno je aktiven kot recenzent in član komisij za matematiko pri projektu Mladi za napredek Maribora in državnih srečanjih mladih raziskovalcev, ki ga organizira Zveza za tehniško kulturo Slovenije.
Sporočilo za bodoče študente
Cogito ergo sum.
René Descartes

dr. Dragana Božović

dr. Dragana Božović

asistentka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru

 

diplomirala iz matematike (2013) magistrirala iz matematike (2015) doktorirala iz matematike (2020)

Raziskuje na področju teorije grafov. Poučuje in je doktorska študentka.
Sporočilo za bodoče študente
One important lesson taught in Math, that we can apply in our lives, is to always be careful with the signs.

dr. Jernej Činč

dr. Jernej Činč

podoktorski raziskovalec na Nipissing University, Canada

 

diplomiral iz matematike (2011) magistriral iz matematike (2013) doktoriral iz matematike (2017, Universität Wien)

Raziskuje na področju stika teorije kontinuumov in površinske dinamike. Organizira in vodi kolokvije in delavnice v okviru dunajske matematične doktorske šole.
Sporočilo za bodoče študente
Matematika je tek na dolge proge.
Bojan Hvala

dr. Matevž Črepnjak

dr. Matevž Črepnjak

docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in na Fakulteti za Kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru

 

diplomiral iz matematike (2008) doktoriral iz matematike (2013)

Poučuje različne matematične predmete na dveh fakultetah, raziskuje pa na področju teorije kontinuumov, ki predstavlja vejo znotraj toplogije. Sodeluje na topološki delavnici in večkrat letno predava na seminarju iz topologije.
Sporočilo za bodoče študente
Bistvo matematike je v njeni svobodi, da po lastni volji ustvarja pojme in aksiome.
Georg Cantor

nemški matematik (1845 - 1918)

dr. Mateja Grašič

dr. Mateja Grašič

docentka za na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

 

diplomirala iz matematike (2007) doktorirala iz matematike (2012)

Dve osnovni smeri njenega poklicnega delovanja sta delo s študenti (vodenje vaj, predavanja, izvedba izpitov) in raziskovanje na matematičnem področju algebre (algebre, določene z ničelnim produktom; linearni ohranjevalci). Sodeluje tudi v promocijskih in organizacijskih aktivnostih OMR.
Sporočilo za bodoče študente
Pri študiju matematike razvijaš sposobnost razmišljanja o abstraktnih matematičnih teorijah in poglabljaš razumevanje povezav med matematičnimi pojmi. Kamorkoli te bo kot matematika vodila poklicna pot, bosta tvoja sopotnika domišljija in logično povezovanje.

dr. Bojan Hvala

dr. Bojan Hvala

docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

 

doktoriral iz matematike (1997)

Predava študentom matematike. Raziskovalno se ukvarja z geometrijo, zanima pa se tudi za izzive, povezane s poučevanjem matematike. Sodeluje pri popularizaciji matematike: s predavanji, delavnicami, javnimi nastopi in zapisi.
Sporočilo za bodoče študente
V svetu nesorazmernih socialnih razlik in izključevanja obstajajo polja pravičnosti, kamor lahko vstopamo vsi. Matematika je, podobno kot glasba ali literatura, eno takih polj. Da se te dotaknejo mojstrovine genialnih skladateljev, pisateljev in matematikov, zadošča pogum za soočenje, želja za razumevanje in pripravljenost za vstop v nove svetove. To je panis angelicus, angelski kruh, ki je na voljo vsem.

dr. Marko Jakovac

dr. Marko Jakovac

izredni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

 

diplomiral iz matematike (2006) doktoriral iz matematike (2010)

Raziskuje na področju teorije grafov, kjer proučuje različne grafovske invariante s poudarkom na barvanjih. Prav tako ga zanimajo strukturne lastnosti različnih družin grafov. Vodi delavnico za pripravo študentov na matematična tekmovanja.
Sporočilo za bodoče študente
Matematika je bila moja ljubezen od otroštva. Že v osnovni šoli sem v svojo beležko zapisoval znane matematične misli, še preden sem zares vedel, kaj pomenita izrek in dokaz. Potem je prišlo obdobje srednje šole, ko je začel prevladovati razum in kar naenkrat sanje zapisane v beležkah niso bile več tako zelo realne. Besede bližnjih so mi dale misliti, ali lahko zgolj sanje zagotovijo uspešno prihodnost. Še dobro, da je bil to eden tistih trenutkov, ko sem poslušal svoje srce. Postal sem matematik! Moja odločitev mi danes zagotavlja varno prihodnost in omogoča ustvarjati lastne matematični misli in morda bodo tudi te nekoč pristale v beležki kakšnega mladega nadobudneža. »To those who ask what the infinitely small quantity in mathematics is, we answer that it is actually zero. Hence there are not so many mysteries hidden in this concept as they are usually believed to be.« (Leonhard Euler)

dr. Irena Kosi Ulbl

dr. Irena Kosi Ulbl

docentka na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru

 

profesorica fizike in matematike (1992) magistrica matematike za področje izobraževanja (1996) doktorica znanosti s področja matematike (2005)

Poučuje različne matematične predmete na dodiplomskem in podiplomskem študiju na programih Strojništvo, Mehatronika, Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo in Tehniško varstvo okolja. Raziskovalno se ukvarja z reševanjem funkcionalnih enačb na operatorskih algebrah in s proučevanjem identitet z aditivnimi preslikavami, za katere se izkaže, da so odvajanja, jordanska *-odvajanja ali centralizatorji pri določenih pogojih za kolobarje.
Sporočilo za bodoče študente
Lažje se je naučiti matematike, kakor delati brez nje.
Henri Bouasse

dr. Matej Mencinger

dr. Matej Mencinger

visokošlski učitelj (izredni profesor za matematiko) in raziskovalec (višji znanstveni sodelavec) na »Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo« Univerze v Mariboru, raziskovalec na »Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko« Univerze v Ljubljani ter raziskovalec na »Centru za uporabno matematiko in teoretično fiziko«, ki je pridružena članica Univerze v Mariboru

 

diplomiral iz matematike (1996) magistriral iz matematike (1999) doktoriral iz matematike (2003)

Poleg tega, da poučuje mlade gradbenike, arhitekte in prometne inženirje različne matematične predmete po celotni terciarni vertikali, raziskuje na področju algebre in dinamičnih sistemov (navadnih diferencialnih enačb). Algebrske in analitične metode uporablja za proučevanje stabilnosti singularnih točk v sistemih navadnih diferencialnih enačb. Prav tako se mentorsko ukvarja z aplikacijo metod mehke logike v mestni logistiki. Na FGPA vodi »Katedro za splošne predmete«.
Sporočilo za bodoče študente
Matematika je kraljica znanosti.
Janez Harum

dr. Mateja Prešern

dr. Mateja Prešern

Senior Lecturer / Academic Learning Support Coordinator, University of Portsmouth

 

diplomirala iz matematike (2003) doktorirala iz matematike (2007, University of Glasgow)

Kot predavateljica se posveča predvsem področju teorije števil, diskretni matematiki in algebrajskim strukturam. Poleg običajnih zadolžitev predavatelja pa je njena odgovornost tudi zagotavljanje in koordiniranje študijske pomoči na področju matematike za celotno Univerzo in za vse stopnje študija. Široka in raznovrstna populacija študentov ter spremembe, ki so jim podvržene univerze, za čim boljšo študijsko podporo poleg motiviranih in predanih tutorjev zahtevajo stalni razvoj in izpopolnjevanje tovrstnih matematičnih centrov. V ta namen poleg skrbi za svojo univerzo sodeluje tudi pri razvoju tega področja na državnem nivoju. Pri tem jo vodi želja pomagati vsem študentom, da kar najbolje razvijejo svoje sposobnosti in dosežejo svoj potencial.
Sporočilo za bodoče študente
Menim, da je dobra popotnica na moji študijski in karierni poti bilo to, da sem izobrazbo in izkušnje pridobila na različnih univerzah. Pot do cilja je vsaj tako pomembna, kot cilj sam.

dr. Niko Tratnik

dr. Niko Tratnik

docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

 

diplomiral iz matematike (2012) magistriral iz matematike (2014) doktoriral iz matematike (2017)

Raziskuje na področju kemijske teorije grafov, kjer matematične metode uporablja za proučevanje strukture molekul. Poučuje in vodi delavnico za pripravo študentov na matematična tekmovanja.
Sporočilo za bodoče študente
Mathematics takes us still further from what is human, into the region of absolute necessity, to which not only the world, but every possible world, must conform.
Bertrand Russell

Accessibility