O univerzi, fakulteti in oddelku

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša slovenska univerza. Prve višje šole so bile v Mariboru ustanovljene že v letih 1959 – 61, sama univerza pa leta 1975. Univerza v Mariboru sodi med tako imenovane kompletne univerze, saj s svojimi fakultetami pokriva vsa klasična študijska področja, od naravoslovja, matematike, tehnike, ekonomije in prava do družboslovja, humanistike, umetnosti in medicine. Na univerzi študira okrog 14.000 študentov, zanje pa skrbi okrog 1800 zaposlenih. Univerza v Mariboru je za Univerzitetnim kliničnim centrom drugi največji zaposlovalec v mestu Maribor.

spletna stran Univerze v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Fakulteta za naravoslovje in matematiko je mlada fakulteta z dolgo tradicijo. Nastala je leta 2007 z reorganizacijo stare Pedagoške fakultete. Tvorijo jo štirje oddelki: Oddelek za matematiko in računalništvo, Oddelek za fiziko, Oddelek za tehniko in Oddelek za biologijo. Znotraj slednjega deluje tudi Katedra za izboraževalno kemijo.

Fakulteta se ponaša z mnogo odmevnimi dosežki in priznanji. O njeni kakovosti priča tudi dejstvo, da se je Univerza v Mariboru v okviru QR University rankings za leto 2017 na dveh študijskih področjih uvrstila med elitne svetovne univerze (med zgornjih 10% med več kot 4400 ocenjevanimi univerzami). Obe področji (matematika, fizika) pokriva prav naša fakulteta.

 

spletna stran Fakultete za naravoslovje in matematiko

Razumevanje ozadij neke intelektualne dejavnosti je zahtevno, vsekakor zahtevnejše od samega izvajanja te dejavnosti. Tako je npr. lažje upravljati letalo, kot razumeti vse sile in parametre, ki v tem procesu nastopajo.
John von Neumann

Oddelek za matematiko in računalništvo

Oddelek za matematiko in računalništvo je starejši od same fakultete, saj je pred tem deloval v okviru velike Pedagoške fakultete. Člani oddelka se znanstveno ukvarjajo z različnimi področji matematike, kot so algebra, teorija grafov, topologija, diferencialne enačbe, računalniška matematika, geometrija in didaktika matematike.

Oddelek izvaja študijske programe iz matematike in izobraževalnega računalništva. Študijski programi s področja matematike so bili na Univerzi v Mariboru prisotni od vsega začetka. V začetku so bili na voljo le pedagoški študijski programi, kasneje tudi nepedagoški. Od leta 1992 dalje izvajamo tudi študijske programe za pridobitev znanstvenih nazivov magister in doktor matematičnih ved.

Prvi magisterij znanosti je bil zagovarjan leta 1995, prvi doktorat pa 1997. Od tedaj do vključno leta 2017 smo podelili 53 znanstvenih magisterijev in 48 doktoratov znanosti.

Accessibility