Prof. dr. Boštjan Brešar je prejel Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju teorije grafov.

Prof. dr. Boštjan Brešar z Univerze v Mariboru raziskovalno deluje na področju teorije grafov in spada med vodilne svetovne znanstvenike na področjih grafovske dominacije in metrične teorije grafov. V obdobju med 2012 in 2018 je objavil 39 znanstvenih člankov v vodilnih revijah s področja diskretne matematike. V prestižni reviji Advances in Mathematics je objavil 40 strani dolgo razpravo o bukoličnih kompleksih, ki povezuje teorijo grafov s topologijo in geometrijsko teorijo grup. V samostojnem članku iz leta 2017 je dokazal najboljšo splošno mejo za domnevo, ki jo je Vizing postavil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, in predstavlja najpomembnejši nerešeni problem grafovske dominacije. Njegovo delo poleg prodornosti odlikuje tudi odmevnost, saj so v osrednji matematični bazi podatkov MathSciNet njegova dela citirana več kot 800-krat, in to od več kot 500 različnih avtorjev. Prof. Brešar je izumitelj dominacijske igre na grafih in avtor številnih raziskav o tej igri, ki ima izjemno veliko odmevnost. Izjemno pomembne so tudi njegove raziskave pakirnih barvanj grafov; skupaj s soavtorico sta leta 2018 naredila preboj s konstrukcijo neskončne družine podkubičnih grafov z neomejenim pakirnim kromatičnim številom.​

Prof. Brešarju iskreno čestitamo!

Accessibility