SMERNICE ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA PROCESA NA FNM UM

SMERNICE ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA PROCESA NA FNM UM

Smernice so pripravljene na podlagi smernic MIZŠ ter NIJZ za izvedbo študijske dejavnosti in veljajo do novih navodil. Smernice v največji možni meri ozaveščeno upoštevajo pomen zdravja študentov in vseh drugih, ki soustvarjamo visokošolski prostor.

Zasledujemo cilj, da se čim večji del pedagoškega procesa izvede v živo, kjer je to ob upoštevanju smernic mogoče. Upoštevati je treba:

  • Zagotavljanje fizične distance najmanj 1,5 metra je potrebno zagotavljati v prostorih FNM. V vseh prostorih, pri hoji, v sanitarijah itd. je za vse obvezna uporaba mask. Maske so obvezne za študente in študentke v predavalnici tudi, ko ti/te sedijo na zahtevani razdalji.
  • Obvezna je uporaba maske ob vstopu v FNM.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v FNM in v posamezne predavalnice.
  • Ob vstopu v predavalnice je obvezno evidentiranje prisotnosti preko spletne aplikacije https://QR‐19.um.si/z odčitavanjem QR kod, objavljenih v posameznih prostorih – »OBTAČLAJ SE« /«CHECK IN«. Izjemoma, če ne bo internetne povezave, bodo izvajalci imeli pisne obrazce o evidentiranju prisotnosti.
  • Za razkuževanje in čiščenje površin, bodo v vseh prostorih razkužila in papirnate brisače. Vsak posameznik je odgovoren za razkuževanje svoje delovne površine in opreme pred pričetkom pedagoškega procesa.
  • Redno zračenje prostorov, zagotavljajo izvajalci pedagoškega procesa z odpiranjem oken in vrat.
  • Zagotovljena mora biti ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti, ki je odvisna od smernic za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.
  • Upošteva se pravilna higiena kihanja in kašlja.
  • Izvajalec pedagoškega procesa, mora biti seznanjen s priporočili glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Vodstvo FNM
Smernice za izvedbo ped procesa FNM UM 5 10 2020

Accessibility