Sprejem novincev Fakultete za naravoslovje in matematiko 2020

  1. Nagovor dekana.
  2. Nagovor prodekanice za študentska vprašanja.
  3. Predstavitev organiziranosti in dela na FNM UM – prodekanica za izobraževalno dejavnost.
  4. Podelitev FNM UM priznanj študentom.

Po skupnem uvodnem delu, predvidoma ob 14.45, bodo predstojniki oddelkov iz amfiteatra odpeljali bruce na oddelke, kjer sledi podrobnejša predstavitev študijski programov, oddelka  in prostorov fakultete.

Pričetek predavanj bo v četrtek, 1. oktobra 2020.

Accessibility