Oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov

Oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov vam omogoča, da lahko tudi zunaj univerzitetnega omrežja dostopate do različnih naročniških elektronskih informacijskih virov, ki so na voljo v UKM. Za oddaljeni dostop potrebujete številko članske izkaznice knjižnice, v katero ste vpisani in veljavno geslo.

Uporabniško ime morate vpisati v naslednji obliki: ukm.nnnnnnn@libroam.si, pri čemer je nnnnnnn številka članske izkaznice (če je npr. številka članske izkaznice 99999 se predhodno vpišejo ničle do sedemmestnega števila). Pri vnosu gesla pazite na vnos velikih in malih črk.

Pogoji za oddaljeni dostop:

  • veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zaposlen na Univerzi v Mariboru,
  • veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici,
  • izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica, Libroam in Elektronski informacijski viri,
  • brez dolgov,
  • ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam

Baza elektronskih virov v UKM se nahaja na povezavi.

Accessibility