Potrjena magistrska dela in magistrske seminarske naloge na 2. stopnji

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme:

dr. Iztok Banič

dr. Dominik Benkovič

 • Maja Šauperl: Multivariatna analiza variance
  [Multivariate Analysis of Variance]

dr. Drago Bokal

 • Tadej Žerak: Hamiltonovi cikli v velikih 2-prekrižno-kritičnih grafih
  [Hamiltonian cycles in 2-crossing-critical graphs]
  Somentor: dr. Markus Chimani
 • Blaž Meh: Optimizacijski model primerjave funkcionalnega in objektnega programiranja ter vloge modularnih preizkusov pri programerski izkušnji
  [Optimization model for comparison of functional to object-oriented programming and role of unit testing in programmer’s experience]
 • Monika Vogrinec: Učni prostori matematike v osnovni šoli
  [Learning spaces of mathematics in primary school]

dr. Boštjan Brešar

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

dr. Tanja Dravec

 • Tilen Kocijan: Disociacijsko število Kneserjevih grafov
  [A dissociation number of Kneser graphs]
 • Maša Vizovišek: Ekstremalni problemi na grafih
  [Extremal problems on graphs] (ms)
 • Tajda Remic, Super dominantno število grafa
  [Super domination number of a graph]

 • Aleksandra Keše, Odprto pakiranje povezav grafa
  [Edge open packing sets in graphs]
 • Nina Kotnik, Ojačano pronicanje na grafih
  [Bootstrap percolation in graphs] (msn)
  Somentor: Jaka Hedžet

dr. Daniel Eremita

dr. Brigita Ferčec

 • Nika Kočar: Linearizacija in fazni portreti nekaterih ravninskih sistemov NDE
  [Linearization and phase portraits of some planar systems of ODEs]
  Somentor: dr. Matej Mencinger

dr. David Gajser

 • Miha Šajbler: Kompleksna števila v srednji šoli
  [Complex numbers in high school] 

dr. Mateja Grašič

dr. Bojan Hvala

ddr. Timotej Jagrič

 • Katja Cipot: Identifikacija dejavnikov, ki vplivajo na ceno rabljenih avtomobilov
  [Identification of factors affecting the price of used cars]
  Somentor: dr. Marko Jakovac

dr. Marko Jakovac

 • Lilian Miuc: Izbira optimalnega zavarovanja glede na različne kriterije
  [Choosing the optimal insurance in terms of different criteria]
 • Hana Viktorija Balan: Algoritmični vidiki vozliščnega pokritja $k$-poti
  [Algorithmic aspects of the $k$-path vertex cover]
 • Nika Flakus: Ocenjevanje modelov preživetja in stohastično modeliranje dolgoživosti
  [Estimating survival models and stochastic longevity modeling]
 • Polona Kren: Modeli več stanj za življenjska zavarovanja
  [Multiple state models for life insurance]
 • Blažka Golob Pleunik: Hamiltonskost kvadrata $2$-povezanega grafa (msn)
  [Hamiltonicity of the square of a $2$-connected graph]
 • Tjaša Poredoš: Izreki Hallovega tipa za hipergrafe (msn)
  [Hall-type theorems for hypergraphs]

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

 • Sara Senčar: Video pedagogika – primer zrcaljenja in primer seštevanja in odštevanja ulomkov
  [Video pedagogy – case Reflection and case Addition and subtraction of fractions]
  Somentor: Jože Senekovič
 • Vesna Kačič: Interaktivni povzetki pri pouku matematike v 8. in 9. razredu
  [Interactive summaries in 8th and 9th grade mathematics teaching]
 • Inge Šajn Hreščak: Uporaba aplikacij zasnovanih na umetni inteligenci pri poučevanju matematike
  [Using AI-based applications to teach mathematics]

dr. Janko Marovt

dr. Matej Mencinger

 • Maja Ilc: Reševanje problema trgovskega potnika z različnimi programskimi orodji
  Somentorja: dr. Simon Špacapan, Tomislav Letnik

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

dr. Igor Pesek

 • Kaja Križan: Uporaba učne analitike pri pouku računalništva
  [Use of learning analytics in computer science courses]
 • Valentina Lepoša: Implementacija igrifikacije v pouk matematike v osnovni šoli
  [Implementing gamification in the primary school mathematics]
 • Alja Balažič: Uporaba samoreflektivnih orodij na področju digitalnih kompetenc učiteljev
  [Using self-reflection tools on teachers digital competencies]

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

dr. Jurij Rakun

dr. Samo Repolusk

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

dr. Aleksandra Tepeh

dr. Aleksander Vesel

 • Andrej Zobovič: Kockovni komplementi posplošenih Fibonaccijevih kock
  [Cube-complements of generalized Fibonacci cubes]

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Kaja Križan: Primerjava standardov znanj pri matematiki na nacionalnem preverjanju znanja in poklicni ter splošni maturi
  [Comparison of mathematics knowledge standards on the primary school national assessmenf of knowledge, general and vocational matura exams]
 • Lenart Fajfar: Model kriznega izobraževanja z obrnjeno učilnico na daljavo
  [Model of emergency remote cyber flipped classroom]

dr. Petra Žigert Pleteršek

Accessibility