Potrjena magistrska dela, 2. stopnja

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme

 

dr. Iztok Banič

 • Katarina Domjan: Razširjanje veznih funkcij posplošenih inverznih zaporedij
  [Extending bonding functions in generalized inverse sequences]

dr. Dominik Benkovič

 • Nina Gracej: Verjetnost v osnovni in srednji šoli [Probability in elementary and secondary school]
 • Darja Rojnik: Vektorji v srednji šoli [ Vectors in secondary school]
 • Žan Vipotnik: Bayesov pristop k ocenjevanju parametrov [The Bayesian approach to parameter estimation]

dr. Drago Bokal

 • Petra Fic: Tehnološka dolina smrti kot samoporajajoči evolucijski fenomen
  [Technological valley of death as an emergent evolutionary phenomenon];
  Somentor: mag. Andrej Souvent
 • Tadej Žerak: Hamiltonovi cikli v velikih 2-prekrižno-kritičnih grafih
  [Hamiltonian cycles in 2-crossing-critical graphs];
  Somentor: dr. Markus Chimani
 • Blaž Meh: Optimizacijski model primerjave funkcionalnega in objektnega programiranja ter vloge modularnih preizkusov pri programerski izkušnji [Optimization model for comparison of functional to object-oriented programming and role of unit testing in programmer’s experience]

dr. Boštjan Brešar

 • Martin Fras: Igra Križci in krožci [Tic tac toe game]

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

dr. Daniel Eremita

 • Alja Balažič: Linearni operatorji na vektorskih prostorih s skalarnim produktom
  [Linear operators on inner product spaces]
 • Nuša Vegi Kalamar: Lastne vrednosti, lastni vektorji in podobnost matrik
  [Eigenvalues, eigenvectors, and similarity of matrices]

dr. Brigita Fercec

dr. Tanja Gologranc

 • Maja Javornik: Matematične uganke v teoriji grafov [Mathematical puzzles in graph theory]

dr. Mateja Grašič

 • Sanja Levart: Matrični komutatorji [Matrix commutators]
 • Jure Karo: Unitarna podobnost matrik [Unitary similarity of matrices]
 • Jure Karo: Matrične grupe [Matrix groups]

dr. Bojan Hvala

 • Špela Goričan: Inverzija glede na elipso [Inversion with respect to an ellipse]
 • Vanda Štern: Grinbergov izrek [Grinberg’s theorem]
 • Tjaša Turnšek: Rollettov pravokotnik [Rollett’s rectangle]
 • Karin Črnigoj: Izreki o propelerju [Propeller theorems]
 • Tünde Kovač: Columellova formula

ddr. Timotej Jagrič

dr. Marko Jakovac

 • Larisa Gostenčnik: Vpliv različnih dejavnikov pri določanju premij za življenjska zavarovanja
  [Influence of different factors in determining premiums for life insurances]
 • Tea Jelen: Uporaba metode veriženja in drugih sorodnih metod pri določanju škodnih rezervacij
  [Using the chain-ladder method and other related methods for determining claim reserves]
 • Iva Bračič: Različni pristopi k optimalnemu pozavarovanju
  [Different approaches to optimal reinsurance]
 • Tjaša Navotnik: Uporaba posplošenih linearnih modelov pri analizi zavarovalniških podatkov
  [Applying generalized linear models to insurance data analysis]
 • Katja Podrzavnik: Varna dominacija na drevesih [Secure Domination in Trees];
  Somentor: doc. dr. Andrej Taranenko
 • Tamara Šarh: Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj [Copulas and dependence of car insurances];
  Somentor: Matej Skernišak (Zavarovalnica Sava)
 • Ines Štampar: Stohastično modeliranje obrestnih mer [Stohastic modeling of interest rates];
  Somentor: Mihael Pisanec (Zavarovalnica Sava)
 • Vito Čoh: Uporaba strojnega učenja za napovedovanje škodnih dogodkov
  [Using machine learning to predict loss events];
  Somentor: Bor Harej (Zavarovalnica Triglav)

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

 • Marjeta Capl: Uporaba analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli
  [Using analogy in teaching probability at elementary schools];
  Somentor: Jasmina Ferme
 • Vesna Videmšek: Smernice za pripravo matematičnih raziskovalnih nalog
  [Guidelines for preparing mathematical research papers];
  Somentor: dr. Marko Jakovac
 • Štefka Štrakl: Pouk matematike po načelih teorije didaktičnih situacij in formativno spremljanje
  [Teaching Mathematics Based on the Principles of Didactical Situations Theory and Formative Assessment];
  Somentor: Jasmina Ferme
 • Ines Bistrović : Vzroki slovenskih in hrvaških osnovnošolcev za (ne)dokončevanje matematičnih domačih nalog
  [Slovene and Croatia elementary students’ reasons for (not) completing their mathematics homework]

dr. Janko Marovt

dr. Miklavž Mastinšek

dr. Matej Mencinger

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

dr. Igor Pesek

 • Lučka Višnar: Izobraževalni roboti kot orodje pri poučevanju programiranja za začetnike
  [Educational robots as a tool for teaching novices programming];
  Somentor: Žan Močivnik
 • Kaja Križan: Uporaba učne analitike pri pouku računanlništva
  [Use of learning analytics in computer science courses]
 • Martin Fras: Uporaba okolja Tynker v zgodnjem poučevanju programiranja
  [Use of Tynker in early stages of teaching programing]
 • Valentina Lepoša: Implementacija igrifikacije v pouk matematike v osnovni šoli
  [Implementing gamification in the primary school mathematics]
 • Jernej Kotnik: Razvijanje kompetenc 21. stoletja s pomočjo izdelave računalniških iger
  [Developing digital competences of 21st century by making computer games]

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

dr. Samo Repolusk

 • Nino Golčman: Razvoj didaktičnih pripomočkov za razvoj učenja matematike za osnovne šole s poudarkom na problemskem eksperimentalnem in raziskovalnem pouku;
  Somentorica: dr. Mateja Ploj Virtič
 • Janja Feužer: Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori
 • Nika Klajnšek;
  Somentor: dr. Igor Pesek

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Urban Rajter: Napovedovanje verjetnosti neplačila z nevronskimi mrežami
  [Forecasting pobability of default with neural networks]
 • Somentor: Peter Stanet

dr. Aleksandra Tepeh

 • Anja Petek: Celotna in neodvisna mavrična dominacija [Total and independent rainbow domination]

dr. Aleksander Vesel

 • Tjaša Kos: Računalniška obravnava komplementov kock za posplošene Fibonaccijeve kocke
  [Computer-aided analysis of cube-complements of generalized Fibonacci cubes]

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Tjaša Vošinek: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: ulomki v 6.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: fractions in 6th grade];
  Somentorica: dr. Alenka Lipovec
 • Kaja Križan: Primerjava splošne in poklicne mature iz matematike
  [A comparison between mathematics exams at general and vocational baccalaureate]

ddr. Janez Žerovnik

dr. Petra Žigert Pleteršek

 • Doroteja Štunf:Szeged indeks povezav, PI indeks in Wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov
  [Edge-Szeged index, PI indeks and edge-Wiener indeks of benzenoid systems]