Potrjena magistrska dela, 2. stopnja

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme

 

dr. Iztok Banič

dr. Dominik Benkovič

 • Ana Tement: Statistika v osnovni in srednji šoli [Statistics in elementary and secondary school]
 • Nina Gracej: Verjetnost v osnovni in srednji šoli [Probability in elementary and secondary school]
 • Dejan Zemljak: Korelacijska analiza [Correlation Analysis]
 • Jernej Šuligoj: Sestavljen Poissonov model [The compound Poisson model]

dr. Drago Bokal

 • Alen Vegi Kalmar: Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver
  [Prallel Branch-and-Bound BigMac Solver Algorith];
  Somentor: dr. Janez Povh
 • Tinkara Marčec: Kvantno računalništvo in Groverjev algoritem
  [Quantum computing and Grover’s algorithm];
  Somentor: dr. Amor Chowdhury
 • Amadeja Bratuša: Kakovosti podatkov in zaznavanje osamelcev
  [Data quality and outlier detection];
  Somentor: dr. Martina Čampulová Mikušková
 • Manja Kranjčič: Metoda podpornih vektorjev v detekciji goljufij
  [One class support vector machine and fraud detection];
  Somentor: dr. Anja Žnidaršič
 • Anja Goričan: Gručenje časovnih vrst za potrebe prediktivne analitike na primeru napovedovanja proizvodnje sončnih elektrarn
  [Time series clustering for needs of predictive analitics on use case of solar plant production forecasting];
  Somentor: mag. Andrej Souvent
 • Lea Zajc: Napovedovalni model porizvodnje energije v digitalnem dvojčku sončne elektrarne
  [Energy forecasting model of energy generation in a digital twin of a solar power plant];
  Somentor: dr. Jože Pihler
 • Tadeja Žerak: Strojno učenje strategij igranja kombinatoričnih iger
  [Machine learning of strategies in combinatorial games];

dr. Boštjan Brešar

 • Martin Fras: Igra Križci in krožci [Tic tac toe game]
 • Nejc Babič: Kombinatorična teorija iger [Combinatorial game theory]

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

 • Boštjan Lemež: Posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil
  [Generalized inverse limits indexed by the intergers];
  Somentor: dr. Iztok Banič

dr. Daniel Eremita

 • Alen Kušek: Faktorizacija naravnih števil z binarnimi kvadratnimi formami
  [Factoring integers using binary quadratic forms]

dr. Brigita Fercec

 • Metka Majcen: Singularne tocke in fazni portreti v polinomskih ravninskih sistemih navadnih diferencialnih enacb
  [Singular points and phase portraits in polynomial planar systems of ordinary differential equations]

dr. Tanja Gologranc

 • Nina Črešnjevec: Neodvisna dominacija v grafih [Independent domination in graphs]

dr. Mateja Grašič

 • Alenka Vok: Končna polja [Finite fields]

dr. Bojan Hvala

 • Špela Goričan: Inverzija glede na elipso [Inversion with respect to an ellipse]
 • Ana Rozman: Ekstremalni problemi psa in žoge [Dog and ball extremal problems]
 • Vanda Štern: Grinbergov izrek [Grinberg’s theorem]
 • Tjaša Turnšek: Rollettov pravokotnik [Rollett’s rectangle]
 • Tünde Kovač: Columellova formula

ddr. Timotej Jagrič

 • Mateja Vrečič: Vpliv ekonomske politike na agregatno potrošnjo – primer Združenih držav Amerike
  [The impact of economic policy on aggregate consumption – the case of United States of America];
  Somentor: dr. Marko Jakovac

dr. Marko Jakovac

 • Štampar Ines: Stohastično modeliranje obrestnih mer [Stohastic modeling of interest rates];
  Somentor: Mihael Pisanec (Zavarovalnica Sava)
 • Luka Žnidarič: Harmonično barvanje dreves [Harmonious coloring of trees]
 • Lara Lužnic: Anihilacijsko število in njegova zveza s celotnim dominantnim številom grafa
  [The annihilation number and its relation with the total domination number of a graph]
 • Edina Makovec: Princip največje absolutne vrednosti [The Maximum Modulus Principle]
 • Katja Podrzavnik: Varna dominacija na drevesih [Secure Domination in Trees];
  Somentor: doc. dr. Andrej Taranenko
 • Lea Podpečan: Igralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov [Game chromatic number of some graph products]
 • Maja Rebernišek: Lastnosti holomorfnih funkcij v okolici singularnih točk [Properties of holomorphic functions around singularities]
 • Maja Šket: Teorija pričakovane koristnosti v zavarovalništvu [Expected utility theory in insurance]
 • Tamara Šarh: Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj [Copulas and dependence of car insurances];
  Somentor: Matej Skernišak (Zavarovalnica Sava)

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

 • Barbara Gašparič: Množice točk in vozlišč v splošni legi [Sets of points and vertices in general position]

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

 • Ines Bistrović : Vzroki slovenskih in hrvaških osnovnošolcev za (ne)dokončevanje matematičnih domačih nalog
  [Slovene and Croatia elementary students’ reasons for (not) completing their mathematics homework]
 • Magdalena Sovič: Medpredmetno povezovanje matematike in fizike
  [The cross-curricular connections of mathematics and physics];
  Mentor na drugi smeri: dr. Robert Repnik

dr. Janko Marovt

dr. Miklavž Mastinšek

dr. Matej Mencinger

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

dr. Igor Pesek

 • Špela Marič: Vpliv interaktivnih nalog na razumevanje vzorcev pri pouku matematike
  [The influence of interactive aplets on the understanding of patterns in mathematics];
  Somentor: dr. Alenka Lipovec
 • Kaja Križan: Uporaba učne analitike pri pouku računanlništva
  [Use of learning analytics in computer science courses]
 • Martin Fras: Uporaba okolja Tynker v zgodnjem poučevanju programiranja
  [Use of Tynker in early stages of teaching programing]

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

 • Teja Bezgovšek: Nekatere lastnosi posplošenih grafov Sierpi\’nskega [Some properties of generalized Sierpi\’nski graphs]
 • Uroš Gašpar: Učinkovita odprta in zaprta dominacija na drevesih [Efficient open and close domination on trees]

dr. Samo Repolusk

 • Jožica Škofič: Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole
 • Nino Golčman: Razvoj didaktičnih pripomočkov za razvoj učenja matematike za osnovne šole s poudarkom na problemskem eksperimentalnem in raziskovalnem pouku;
  Somentorica: dr. Mateja Ploj Virtič
 • Janja Feužer: Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori
 • Nika Klajnšek;
  Somentor: dr. Igor Pesek

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Jernej Borlinić: Napovedovanje GPS sledi z globokimi nevronskimi mrežami [Predicting GPS tracks with deep neural networks];
  Somentor: dr. Alen Orbanić

dr. Aleksandra Tepeh

dr. Aleksander Vesel

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Nejc Podplatnik: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: trikotnik v 7.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: triangle in 7th grade];
  Somentor: dr. Alenka Lipovec
 • Tadeja Gašparič: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: algebrski izrazi v 8.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: algebraic expressions in 8th grade];
  Somentor: dr. Alenka Lipovec
 • Tjaša Vošinek: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: ulomki v 6.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: fractions in 6th grade];
  Somentor: dr. Alenka Lipovec
 • Kaja Križan: Primerjava splošne in poklicne mature iz matematike
  [A comparison between mathematics exams at general and vocational baccalaureate]
 • Slavica Zafošnik: Uporaba i-učbenika pri poučevanju vsebine kvadratna funkcija
  [Application of i-textbook in teaching quadratic function]

ddr. Janez Žerovnik

dr. Petra Žigert Pleteršek

 • Doroteja Štunf:Szeged indeks povezav, PI indeks in Wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov
  [Edge-Szeged index, PI indeks and edge-Wiener indeks of benzenoid systems]
 • Simon Brezovnik: : Računanje Wienerjevega indeksa uteženega grafa z združevanjem ϴ^*-razredov
  [Computing the Wiener Index of a weighted graph with the unification of ϴ^*-classes];
  Somentor: dr. Niko Tratnik
 • Katja Zemljič: Energija grafa [Graph energy];
  Mentor na drugi smeri: dr. Urban Bren