Potrjena magistrska dela, 2. stopnja

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme

 

dr. Iztok Banič

 • Tina Bele Zelenko: Lastnost polnih projekcij za inverzne limite [The full projection property for inverse limits];
  Somentor: dr. Matevž Črepnjak

dr. Dominik Benkovič

 • Ana Tement: Statistika v osnovni in srednji šoli [Statistics in elementary and secondary school]
 • Nina Gracej: Verjetnost v osnovni in srednji šoli [Probability in elementary and secondary school]
 • Dejan Zemljak: Korelacijska analiza [Correlation Analysis]
 • Jernej Šuligoj: Sestavljen Poissonov model [The compound Poisson model]

dr. Drago Bokal

 • Alen Vegi Kalmar: Paralelni razveji in omeji algoritem BiqMac Solver
  [Prallel Branch-and-Bound BigMac Solver Algorith];
  Somentor: dr. Janez Povh
 • Tinkara Marčec: Mehke množice in mehka logika v procesu detekcije goljufij
  [Fuzzy numbers and fuzzy logic in fraud detection process];
  Somentor: dr. Martina Čampulová Mikušková
 • Amadeja Bratuša: Kakovosti podatkov in zaznavanje osamelcev
  [Data quality and outlier detection];
  Somentor: dr. Martina Čampulová Mikušková
 • Manja Kranjčič: Metoda podpornih vektorjev v detekciji goljufij
  [One class support vector machine and fraud detection];
  Somentor: dr. Anja Žnidaršič
 • Anja Goričan: Gručenje časovnih vrst za potrebe prediktivne analitike na
  primeru napovedovanja proizvodnje sončnih elektrarn [Time series
  clustering for needs of predictive analitics on use case of solar plant
  production forecasting];
  Somentor: mag. Andrej Souvent
 • Lea Zajc: Napovedovalni model porizvodnje energije v digitalnem
  dvojčku sončne elektrarne [Energy forecasting model of energy generation
  in a digital twin of a solar power plant];
  Somentor: dr. Jože Pihler
 • Tadeja Žerak: Strojno učenje strategij igranja kombinatoričnih iger
  [Machine learning of strategies in combinatorial games];

dr. Boštjan Brešar

 • Nejc Babič: Kombinatorična teorija iger [Combinatorial game theory]

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

 • Boštjan Lemež: Posplošene inverzne limite indeksirane z množico celih števil [Generalized inverse limits indexed by the intergers];
  Somentor: dr. Iztok Banič

dr. Daniel Eremita
dr. Brigita Fercec

 • Metka Majcen: Singularne tocke in fazni portreti v polinomskih ravninskih sistemih navadnih diferencialnih enacb [Singular points and phase portraits in polynomial planar systems of ordinary differential equations]

dr. Tanja Gologranc

 • Nina Črešnjevec: Neodvisna dominacija v grafih [Independent domination in graphs]

dr. Mateja Grašič

 • Alenka Vok: Končna polja [Finite fields]
 • Špela Čebul: Normirana polja [Normed fields]

dr. Bojan Hvala

 • Aljaž Božič: Kam postaviti oznako večkotnika? [Where should the label for a polygon be placed?]
 • Tjaša Turnšek: Rollettov pravokotnik
 • Ana Rozman: Ekstremalni problemi psa in žoge [Dog and ball extremal problems]
 • Tünde Kovač: Columellova formula

ddr. Timotej Jagrič

 • Mateja Vrečič: Vpliv ekonomske politike na agregatno potrošnjo – primer Združenih držav Amerike [The impact of economic policy on aggregate consumption – the case of United States of America];
  Somentor: dr. Marko Jakovac

dr. Marko Jakovac

 • Luka Žnidarič: Harmonično barvanje dreves [Harmonious coloring of trees]
 • Lara Lužnic: Anihilacijsko število in njegova zveza s celotnim dominantnim številom grafa [The annihilation number and its relation with the total domination number of a graph]
 • Edina Makovec: Princip največje absolutne vrednosti [The Maximum Modulus Principle]
 • Katja Gajzler: Vpliv smrtnosti in obrestnih mer na rentna izplačila [The influence of mortality and interest rates on annuity payments];
  Somentor: Mihael Pisanec (Zavarovalnica Sava)
 • Katja Podrzavnik: Varna dominacija na drevesih [Secure Domination in Trees];
  Somentor: doc. dr. Andrej Taranenko
 • Lea Podpečan: Igralno kromatično število nekaterih grafovskih produktov [Game chromatic number of some graph products]
 • Maja Rebernišek: Lastnosti holomorfnih funkcij v okolici singularnih točk [Properties of holomorphic functions around singularities]
 • Maja Šket: Teorija pričakovane koristnosti v zavarovalništvu [Expected utility theory in insurance]
 • Tamara Šarh: Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj [Copulas and dependence of car insurances];
  Somentor: Matej Skernišak (Zavarovalnica Sava)
 • Valentina Pernek: Vpliv franšize na VaR pri določanju popustov na zavarovalno premijo [The influence of a duductible on VaR in determining discounts for an insurance premium]
  Somentor: mag. Samo Selan (Advisio d.o.o.)

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

 • Barbara Gašparič: Množice točk in vozlišč v splošni legi [Sets of points and vertices in general position]

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

 • Ines Bistrović : Vzroki slovenskih in hrvaških osnovnošolcev za (ne)dokončevanje matematičnih domačih nalog [Slovene and Croatia elementary students’ reasons for (not) completing their mathematics homework]

dr. Janko Marovt

dr. Miklavž Mastinšek

dr. Matej Mencinger

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

 • Danijela Stojko: Razredi konjugiranih elementov v nekaterih klasičnih linearnih grupah [Conjugacy classes of some classical linear groups]

dr. Igor Pesek

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

 • Teja Bezgovšek: Nekatere lastnosi posplošenih grafov Sierpi\’nskega [Some properties of generalized Sierpi\’nski graphs]
 • Uroš Gašpar: Učinkovita odprta in zaprta dominacija na drevesih [Efficient open and close domination on trees]

dr. Samo Repolusk

 • Jožica Škofič: Neposredno usmerjanje učencev k uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v matematičnih učbenikih na predmetni stopnji osnovne šole
 • Nino Golčman: Razvoj didaktičnih pripomočkov za razvoj učenja matematike za osnovne šole s poudarkom na problemskem eksperimentalnem in raziskovalnem pouku;
  Somentorica: dr. Mateja Ploj Virtič
 • Janja Feužer: Nekatere značilnosti pouka matematike po pedagoških načelih pedagogike Montessori
 • Nika Klajnšek;
  Somentor: dr. Igor Pesek

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Jernej Borlinić: Napovedovanje GPS sledi z globokimi nevronskimi mrežami [Predicting GPS tracks with deep neural networks];
  Somentor: dr. Alen Orbanić

dr. Aleksandra Tepeh

dr. Aleksander Vesel

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Tadeja Gašparič: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: algebrski izrazi v 8.razredu [ Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: algebraic expressions in 8th grade ];
  Somentor: dr. Alenka Lipovec

ddr. Janez Žerovnik

dr. Petra Žigert Pleteršek

 • Doroteja Štunf: Szeged indeks povezav, PI indeks in Wienerjev indeks povezav benzenoidnih sistemov [Edge-Szeged index, PI indeks and edge-Wiener indeks of benzenoid systems]