Potrjena magistrska dela na 2. stopnji

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme

 

dr. Iztok Banič

 • Tine Tetičkovič: Funkcije, ki ohranjajo konvergenco vrst
  [Functions that preserve the convergence of a series]

dr. Dominik Benkovič

 • Darja Rojnik: Vektorji v srednji šoli
  [Vectors in secondary school]
 • Maja Šauperl: Multivariatna analiza variance
  [Multivariate Analysis of Variance]
 • Žan Vipotnik: Bayesov pristop k ocenjevanju parametrov
  [The Bayesian approach to parameter estimation]

dr. Drago Bokal

 • Tadej Žerak: Hamiltonovi cikli v velikih 2-prekrižno-kritičnih grafih
  [Hamiltonian cycles in 2-crossing-critical graphs]
  Somentor: dr. Markus Chimani
 • Blaž Meh: Optimizacijski model primerjave funkcionalnega in objektnega programiranja ter vloge modularnih preizkusov pri programerski izkušnji
  [Optimization model for comparison of functional to object-oriented programming and role of unit testing in programmer’s experience]
 • Manca Strmšek: Spodbujevano učenje diskretnih markovskih jeder
  [Reinforcement Learning of Discrete Markov Kernels]

 • Julija Žižek: Ali lahko s srednješolsko matematiko razložimo perceptron?
  [Can we explain perceptron with high school mathematics?]

dr. Boštjan Brešar

 • Anamarija Lakner: Grafi, ki dosežejo enakost v Vizingovi domnevi
  [Graphs achieving the equality in Vizing’s conjecture]
 • Klavdija Zelko: Meje za mavrična dominantna števila
  [Bounds on rainbow domination numbers]

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

dr. Tanja Dravec

 • Tomaž Ličina: Pakirno barvanje grafa

  [Packing coloring of a graph]

dr. Daniel Eremita

 • Alja Balažič: Linearni operatorji na vektorskih prostorih s skalarnim produktom
  [Linear operators on inner product spaces]
 • Nuša Vegi Kalamar: Lastne vrednosti, lastni vektorji in podobnost matrik
  [Eigenvalues, eigenvectors, and similarity of matrices]
 • Nevena Dmitrić: Eulerjeva funkcija φ v kolobarju Gaussovih celih števil
  [The Euler’s φ function in the Gaussian Integers]

dr. Brigita Ferčec

 • Nika Kočar: Linearizacija in fazni portreti nekaterih ravninskih sistemov NDE
  [Linearization and phase portraits of some planar systems of ODEs]
  Somentor: dr. Matej Mencinger

dr. David Gajser

 • Nika Jazbec: Matematični apleti v slovenskem srednješolskem izobraževanju
  [Mathematical applets in Slovenian upper secondary education]

dr. Mateja Grašič

 • Rebeca Robič: Idempotenti v kolobarjih in algebrah
  [Idempotents in rings and algebras]

dr. Bojan Hvala

 • Karin Črnigoj: Izreki o propelerju
  [Propeller theorems]
 • Sabina Boršić: TDK-trikotniki
  [Square tangent triangles]
 • Matej Vohar: Tretji Thébaultov problem
  [Thébault’s problem III]

ddr. Timotej Jagrič

dr. Marko Jakovac

 • Anja Kikl: Besselove funkcije in Hankelova transformacija
  [Bessel functions and the Hankel transform]
 • Iva Bračič: Različni pristopi k optimalnemu pozavarovanju
  [Different approaches to optimal reinsurance]
 • Katja Podrzavnik: Varna dominacija na drevesih
  [Secure Domination in Trees];
  Somentor: doc. dr. Andrej Taranenko
 • Barbara Šiško: Uporaba populacijske teorije v zavarovalništvu
  [The use of population theory in insurance]
 • Lilian Miuc: Merjenje preferenc pri izbiri zavarovanja
  [Measuring preferences when choosing an insurance]

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

 • Tanja Rojc: Diferencirane domače naloge pri matematiki
  [Differentiated mathematical homework]
  Somentorica: Jasmina Ferme
 • Vesna Videmšek: Smernice za pripravo matematičnih raziskovalnih nalog
  [Guidelines for preparing mathematical research papers]
  Somentor: dr. Marko Jakovac
 • Štefka Štrakl: Pouk matematike po načelih teorije didaktičnih situacij in formativno spremljanje
  [Teaching Mathematics Based on the Principles of Didactical Situations Theory and Formative Assessment]
  Somentorica: Jasmina Ferme
 • Julija Murko: Pouk matematike izven učilnice z uporabo digitalnih tehnologij
  [Outdoor mathematics teaching and digital technologies]
  Somentor: Simon Brezovnik

dr. Janko Marovt

 • Tilen Kocijan: Solow-Swanov model gospodarske rasti
  [Solow-Swan model of economic growth]

dr. Matej Mencinger

 • Monia Žuran: Algoritmi za računanje egipčanskih ulomkov

  [Algorithms for Computing Egyptian Fractions]
  Somentor: dr. Simon Špacapan

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

dr. Igor Pesek

 • Kaja Križan: Uporaba učne analitike pri pouku računalništva
  [Use of learning analytics in computer science courses]
 • Valentina Lepoša: Implementacija igrifikacije v pouk matematike v osnovni šoli
  [Implementing gamification in the primary school mathematics]
 • Jernej Kotnik: Razvijanje kompetenc 21. stoletja s pomočjo izdelave računalniških iger
  [Developing digital competences of 21st century by making computer games]
 • Lenart Fajfar: Digitalna preobrazba osnovnih šol
  [Digital transformation of primary schools]
 • Katja Arnuš: Mikrosvetovi pri poučevanju matematike
  [Microworlds in mathematics education]

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

dr. Jurij Rakun

 • Peter Bernad: Razvoj multispektralne kamere na osnovi mikroračunalnika Raspberry Pi
  [Development of a multispectral camera system based on the Raspberry Pi  microcomputer]

dr. Samo Repolusk

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Aljaž Ferk: Nonogrami
  [Nonograms]
 • Nina Turnšek: Lomljena drevesa
  [Splay trees]
 • Karmen Potočan: Primerjava algoritmov nenatančnega iskanja vzorcev v nizih
  [A comparison of approximate string matching algorithms]

 dr. Aleksandra Tepeh

 • Anja Petek: Celotna in neodvisna mavrična dominacija
  [Total and independent rainbow domination]

dr. Aleksander Vesel

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Anja Pertinač: Nedoslednosti v učbenikih za matematiko
  [Inconsistencies in mathematics textbooks]
  Somentor: dr. Iztok Banič
 • Tjaša Vošinek: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: ulomki v 6.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: fractions in 6th grade]
  Somentorica: dr. Alenka Lipovec
 • Kaja Križan: Primerjava splošne in poklicne mature iz matematike
  [A comparison between mathematics exams at general and vocational baccalaureate]
 • Lenart Fajfar: Model kriznega izobraževanja z obrnjeno učilnico na daljavo
  [Model of emergency remote cyber flipped classroom]

dr. Petra Žigert Pleteršek