Potrjena magistrska dela na 2. stopnji

 

TUKAJ NAVEDENI PODATKI SO NEURADNI. URADNO VELJAJO LE PODATKI, KI JIH SPOROČI REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Potrjene in oddane teme:

 

dr. Iztok Banič

dr. Dominik Benkovič

 • Maja Šauperl: Multivariatna analiza variance
  [Multivariate Analysis of Variance]

dr. Drago Bokal

 • Tadej Žerak: Hamiltonovi cikli v velikih 2-prekrižno-kritičnih grafih
  [Hamiltonian cycles in 2-crossing-critical graphs]
  Somentor: dr. Markus Chimani
 • Blaž Meh: Optimizacijski model primerjave funkcionalnega in objektnega programiranja ter vloge modularnih preizkusov pri programerski izkušnji
  [Optimization model for comparison of functional to object-oriented programming and role of unit testing in programmer’s experience]
 • Manca Strmšek: Spodbujevano učenje diskretnih markovskih jeder
  [Reinforcement Learning of Discrete Markov Kernels]

 • Julija Žižek: Ali lahko s srednješolsko matematiko razložimo perceptron?
  [Can we explain perceptron with high school mathematics?]

dr. Boštjan Brešar

 • Anamarija Lakner: Grafi, ki dosežejo enakost v Vizingovi domnevi
  [Graphs achieving the equality in Vizing’s conjecture]
 • Klavdija Zelko: Meje za mavrična dominantna števila
  [Bounds on rainbow domination numbers]

dr. Matej Brešar

dr. Matevž Črepnjak

dr. Tanja Dravec

 • Katarina Vrhnjak: Reševanje problemov z uporabo teorije grafov
  [Solving problems with graph theory]
 • Darina Cvetrežnik: Grafi z enolično $\gamma$-množico
  [Graphs with unique $\gamma$-sets]

 • Tilen Kocijan: Disociacijsko število Kneserjevih grafov
  [A dissociation number of Kneser graphs]

dr. Daniel Eremita

 • Nuša Vegi Kalamar: Lastne vrednosti, lastni vektorji in podobnost matrik
  [Eigenvalues, eigenvectors, and similarity of matrices]
 • Nevena Dmitrić: Eulerjeva funkcija φ v kolobarju Gaussovih celih števil
  [The Euler’s φ function in the Gaussian Integers]

dr. Brigita Ferčec

 • Nika Kočar: Linearizacija in fazni portreti nekaterih ravninskih sistemov NDE
  [Linearization and phase portraits of some planar systems of ODEs]
  Somentor: dr. Matej Mencinger

dr. David Gajser

 • Nika Jazbec: Matematični apleti v slovenskem srednješolskem izobraževanju
  [Mathematical applets in Slovenian upper secondary education]

dr. Mateja Grašič

 • Rebeca Robič: Idempotenti v kolobarjih in algebrah
  [Idempotents in rings and algebras]

dr. Bojan Hvala

 • Karin Črnigoj: Izreki o propelerju
  [Propeller theorems]
 • Sabina Boršić: TDK-trikotniki
  [Square tangent triangles]
 • Matej Vohar: Tretji Thébaultov problem
  [Thébault’s problem III]

ddr. Timotej Jagrič

dr. Marko Jakovac

 • Iva Bračič: Različne metode optimalnega pozavarovanja
  [Different methods of optimal reinsurance]
 • Barbara Šiško: Uporaba populacijske teorije v zavarovalništvu
  [The use of population theory in insurance]
 • Lilian Miuc: Merjenje preferenc pri izbiri zavarovanja
  [Measuring preferences when choosing an insurance]

dr. Janja Jerebic

dr. Sandi Klavžar

dr. Marjan Krašna

dr. Alenka Lipovec

 • Vesna Videmšek: Smernice za pripravo matematičnih raziskovalnih nalog
  [Guidelines for preparing mathematical research papers]
  Somentor: dr. Marko Jakovac
 • Štefka Štrakl: Pouk matematike po načelih teorije didaktičnih situacij in formativno spremljanje
  [Teaching Mathematics Based on the Principles of Didactical Situations Theory and Formative Assessment]
  Somentorica: Jasmina Ferme
 • Evelin Tivadar: Vizualizacija v video razlagah
  [Visualisation in video explanations]
  Somentor: Jože Senekovič
 • Sara Senčar: Video pedagogika – primer zrcaljenja in primer seštevanja in odštevanja ulomkov
  [Video pedagogy – case Reflection and case Addition and subtraction of fractions]
  Somentor: Jože Senekovič
 • Vesna Kačič: Interaktivni povzetki pri pouku matematike v 8. in 9. razredu
  [Interactive summaries in 8th and 9th grade mathematics teaching]

dr. Janko Marovt

dr. Matej Mencinger

 • Maja Ilc: Reševanje problema trgovskega potnika z različnimi programskimi orodji
  Somentorja: dr. Simon Špacapan, Tomislav Letnik

dr. Uroš Milutinović

dr. Dušan Pagon

dr. Igor Pesek

 • Kaja Križan: Uporaba učne analitike pri pouku računalništva
  [Use of learning analytics in computer science courses]
 • Valentina Lepoša: Implementacija igrifikacije v pouk matematike v osnovni šoli
  [Implementing gamification in the primary school mathematics]
 • Lenart Fajfar: Digitalna preobrazba osnovnih šol
  [Digital transformation of primary schools]
 • Katja Arnuš: Mikrosvetovi pri poučevanju matematike
  [Microworlds in mathematics education]
 • Alja Balažič: Uporaba samoreflektivnih orodij na področju digitalnih kompetenc učiteljev
  [Using self-reflection tools on teachers digital competencies]

dr. Tatjana Petek

dr. Iztok Peterin

dr. Jurij Rakun

dr. Samo Repolusk

dr. Krista Rizman-Žalik

dr. Valerij Romanovskij

dr. Simon Špacapan

dr. Andrej Taranenko

 • Aljaž Ferk: Nonogrami
  [Nonograms]
 • Nina Turnšek: Lomljena drevesa
  [Splay trees]
 • Karmen Potočan: Primerjava algoritmov nenatančnega iskanja vzorcev v nizih
  [A comparison of approximate string matching algorithms]

 dr. Aleksandra Tepeh

dr. Aleksander Vesel

dr. Borut Zalar

dr. Blaž Zmazek

 • Tjaša Vošinek: Evalvacija i-učbenika za matematiko v osnovni šoli: ulomki v 6.razredu
  [Evaluation of the i-textbook for mathematics in elementary school: fractions in 6th grade]
  Somentorica: dr. Alenka Lipovec
 • Kaja Križan: Primerjava splošne in poklicne mature iz matematike
  [A comparison between mathematics exams at general and vocational baccalaureate]
 • Lenart Fajfar: Model kriznega izobraževanja z obrnjeno učilnico na daljavo
  [Model of emergency remote cyber flipped classroom]

dr. Petra Žigert Pleteršek