Žan Močivnik

strokovni sodelavec

E-POŠTA: zan.mocivnik@guest.um.si

PREDMETI: Didaktični praktikum, Informacijsko komunikacijska tehnologija, Didaktika računalništva I

Accessibility