Predavateljica: Petra Žigert

Povedali bomo, ob kakšnih pogojih je retrakt kartezičnega produkta škatla, kar pomeni, da je retrakt produkt podgrafov. Pokazali bomo, da je tudi retrakt krepkega produkta povezanih grafov škatla. Nadalje bomo videli, da je, kadar sta grafa G in H povezana in brez trikotnikov, retrakt njunega krepkega produkta škatla G’ * H’, kjer sta podgrafa G’ in H’ retrakta v G oziroma v H.
Accessibility