Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Geometrijsko-aritmetični indeksi«, kandidatke Julije Šošter, bo 9. 2. 2021 ob 12:30 na MS Teams, pred komisijo: dr. Niko Tratnik, predsednik, dr. Matevž Črepnjak, mentor, dr. Peter Krajnc, mentor, dr. Muzafera Paljevac,...

Zagovor magistrskega dela

Zagovor magistrskega dela z naslovom »Poučevanje računalništva v osnovni šoli – primerjava kurikulumov izbranih držav«, kandidatke Kaje Beriša, bo 21. 1. 2021 ob 12:00 na MS Teams, pred komisijo: dr. Marjan Krašna, predsednik, dr. Igor Pesek, mentor, dr. Andrej...