Doktorat Tjaše Paj Erker

Na Oddelku za matematiko in računalništvo je doktorirala mag. Tjaša Paj Erker. Naslov doktorske disertacije je Nekateri rezultati o povezanosti in neodvisnih množicah v produktih grafov. Opravljena je bila pod mentorstvom izr. prof. dr. Simona Špacapana, komisijo pa...