Predavatelj: Uroš Milutinović

Problem hanojskih stolpov je zelo nenavaden pojav s področja matematike oz. računalništva. S tem problemom se ukvarja zelo veliko število člankov, vendar se pogosto nanovo odkrivajo že znani rezultati, ali pa se celo "dokazujejo" rezultati z napačnimi predpostavkami, ali pa se nekritično trdi, da je problem rešen, čeprav ni. Že s tako imenovano "morebitno rešitvijo" (gre za določene rekurzivne povezave, za katere se ne ve ali so optimalne) je v literaturi precej zmede, zato smo obravnavali sedem različnih rekurzivnih ali eksplicitnih formul in pokazali, da so ekvivalentne.
predstavitev članka: Sandi Klavžar, Uroš Milutinović, Ciril Petr : On the Frame-Stewart algorithm for the multi-peg Tower of Hanoi problem
Accessibility