Predavatelj: Sandi Klavžar

Dokazana bo spodnja meja za kromatično število leksikografskega produkta, ki posplošuje dosedaj znane nelinearne spodnje meje. Podana bosta tudi kratka in enostavna dokaza linearne spodnje meje za splošne grafe (Stahlov izrek) in za enolično pobarvljive grafe (Bollobas-Thomasenov izrek).

Accessibility