Predavatelj: Gorazd Lešnjak

Matrike, ki izpolnjujejo pogoj R(A*)=R(A), imenujemo matrike tipa EP. Pri kakšnih pogojih je produkt takšnih matrik spet tipa EP? Odgovor nam bo omogočil podati opis vseh polgrup matrik tipa EP.
Accessibility