Predavatelj: Sandi Klavžar

Dokazanih bo več rezultatov v zvezi z deljenim kromatičnim številom. Na primer: razlika med kromatičnim številom in deljenin kromatičnim številom je lahko poljubno velika v razredu enolično pobarvljivih grafov, ki so tudi po točkah tranzitivni. Obravnavali bomo tudi probleme z zvezi z direktnim produktom po točkah tranzitivnih grafov.
Accessibility