Predavatelj: Blaž Zmazek

Podana bo karakterizacija medianskih direktnih grafovskih produktov. Izkaže se, da temeljni problem karakterizacije predstavlja direktni produkt, v katerem je eden od faktorjev izomorfen K2.
Accessibility