Predavatelj: Igor Turičnik

Eden izmed mejnikov v zgodovini matematike je bil dokaz, da ne obstajajo algoritmi za reševanje algebrskih enačb s stopnjami > 4, ki bi temeljili zgolj na radikalih in elementarnih aritmetičnih operacijah. Dokaz temelji na Galoisovi teoriji, ki je v 19. stoletju uspešno povezala permutacije s koreni algebrskih enačb, ne gre ji pa oporekati tudi precejšnjega pomena za kasnejši razvoj teorije grup. Na podlagi identifikacije Galoisovih grup posameznih enačb je mogoče oceniti, katere enačbe višjih stopenj so rešljive. V predstavitvi bo beseda tekla o Galoisovi teoriji in identifikacijah rešljivih Galoisovih grup algebrskih enačb pete stopnje.
Accessibility