Predavatelj: Aleksandar Jurišić (Center za kriptografijo in računalniško varnost Politehnika Nova Gorica)

Leta 1976 sta Whit Diffie in Martin Hellman predstavila koncept kriptografije z javnimi ključi. Že leto kasneje so Rivest, Shamir in Adleman predlagali prvi model kriptosistema z javnimi ključi (njegova varnost je zasnovana na problemu faktorizacije celih števil). Taher ElGamal je prvi pokazal kako lahko problem diskretnega logaritma uporabimo v kriptosistemih z javnimi ključi, vlada Združenih držav Amerike pa je na osnovi te metode razvila algoritem za digitalni podpis, ki je osnova računalniške varnosti. Vsem zgoraj omenjenim kriptosistemom je skupna potreba po učinkovitem računanju v velikih končnih obsegih. Predstavili bomo nekaj konkretnih rešitev v obsegih karakteristike 2 z normalno ali polinomsko bazo, nato pa še umbralno optimalno normalno bazo. Če bo čas dovoljeval, bomo predstavili grupo na eliptični krivulji nad končnim obsegom in matematično ozadje, ki je omogočilo prvo pametno kartico, ki ne potrebuje dodaten matematični koprocesor za digitalni podpis in njegovo preverjanje. Predavanje bo primerno za širši krog poslušalcev.
Accessibility