Predavatelj: Borut Zalar

V predavanju si bomo ogledali evolucijo raziskav v neasociativni algebri. Poudarili bomo predvsem njihovo umeščenost v časovni okvir splošne matematike ter prepletanje neasociativnosti z drugimi področji matematike. Poleg tega bomo poskušali narediti tudi pregled trenutno najbolj aktivnih raz iskovalnih področij v neasociativni algebri, trenutnem stanju spoznanj in odprtih problemih.

Accessibility