Predavatelj: Borut Zalar

Na seminarju bomo najprej razlozili motivacijo in osnovne zglede ternarnih struktur. Nato bomo naredili pregled aktualnih raziskav, najbolj uporabljanih tehnik in odprtih problemov.
Accessibility