Predavatelj: Rok Strašek

V predavanju bomo najprej razložili osnove teorije jordanskih evklidskih algeber, ki so prirejene simetričnim stožcem. Opisali bomo strukturni in spektralni izrek, ki sta osnova za razumevanje nadaljevanja. Pokazali bomo, da je pri vseh praalgebrah v tem razredu mogoče dobiti numerično oceno za Jacobson McCrimmonov operator. Pri tem opremimo evklidske algebre s spektralno normo, ki jo definiramo s pomočjo sprektralnega izreka. Dobljena ocena je univerzalna v smislu, da ni odvisna od dimenz ije algebre. Motivacija za naše delo je izrek Martina Mathieuja o asociativnih ultra praalgebrah.
Accessibility