Predavatelj: Blaž Zmazek

Že leta 1960 je Ulam zapisal domnevo, da je vsak končen graf na n točkah enolično določen z množico vseh svojih induciranih  podgafov na n-1 točkah. Na seminarju bomo pokazali, da je vsak dovolj velik kartezični produkt do izomorfizma natančno določen z vsakim svojim induciranim podgrafom z manjkajočimi k točkami.
Accessibility