Predavatelj: Rok Strašek

Klasične Banach Liejeve algebre so neskončno dimenzionalna posplošitev enostavnih matričnih Liejevih algeber. Prvi jih je preučeval de la Harpe, ki je o njihovi strukturni teoriji napisal monografijo. Mi jih bomo preučevali s stališča ultra praalgeber. Izkaže se, da so tiste klasične algebre, ki temeljijo na kompaktnih operatorjih in so opremljene z operatorsko normo, ultra praalgebre v smislu, da je mogoče poiskati univerzalno numerično ocene za bilinearni operator (a,b)–> (x–>[[a,x],b]). Taka ocena ne obstaja za tiste klasične algebre, ki bazirajo na Schattenovih razredih in so opremljene s p-normami.
Accessibility