Predavatelj: Iztok Banič

Kontinuumi so povezani kompaktni metrizabilni topološki prostori. Osnovni primeri kontinuumov (lok, sfera, zaprta krogla…) imajo lastnost, da se jih da zapisati kot unijo dveh pravih podkontinuumov. Vendar obstajajo tudi taki, za katere to ne velja. Imenovali jih bomo nerazcepni kontinuumi. Na predavanju bomo podali primer takega kontinuuma in navedli nekaj metod, s katerimi dobimo primere nerazcepnih kontinuumov.
Accessibility