Predavateljica: Lucijana Kračun

V absolutni geometriji bomo privzeli obstoj pravokotnika in dejstvo, da sta dve premici vedno povezani bodisi s skupno točko bodisi s skupno pravokotnico. S tem se bomo preselili v evklidsko grupo izometrij.Dokazali bomo nekaj elementarnih izrekov in prikazali šest dokazov Pappus-Pascalovega izreka, ki pravi da sta v šestkotniku, katerega oglišča ležijo izmenično na dveh premicah in ki vsebuje dva para medsebojno vzporednih nasprotnih stranic, vzporedni tudi stranici tretjega para nasprotnih stranic.
Accessibility