Predavatelj: Borut Zalar

Projektor je preslikava, ki formalizira našo intuitivno predstavo o projekciji 3D-prostora na ravnino. Ta koncept je mogoče definirati na prostorih poljubne dimenzije. Med projektorji obstaja določena urejenost. V aplikacijah so velikokrat pomembni kontraktivni projektorji in njihov podrazred, bikontraktivni projektorji. Se ožji razred so bicirkularni projektorji, ki izhajajo iz problemov kompleksne analize. Namen predavanja je osvetliti povezavo med geometrijskimi in algebraičnimi lastnostmi bicirkularnih projektorjev, ki omogočajo njihovo klasifikacijo na nekaterih prostorih. Najbolj pomembno dejstvo je podobnost teh projektorjev s posebnimi preslikavami, ki se imenujejo odvajanja. Predstavili bomo rezultate treh člankov, ki so se v tisku ter pokazali na določene odprte probleme, ki so dostopni podiplomcem brez posebnega predznanja. Predavanje bo primerno za vse diplomante matematike, ne glede na specializacijo, ki poznajo pojem matrika.
Accessibility