Predavatelj: Aleksander Vesel

Množico točk resonančnega grafa heksagonalnega grafa G sestavljajo 1-faktorji od G; 1-faktorja sta povezana, ko so v njuni simetrični razliki povezave natanko enega šestkotnika. Predstavljen bo dekompozicijski izrek za resonančne grafe katakondenziranih heksagonalnih grafov. V nadaljevanju bo opisano kanonično binarno kodiranje 1-faktorjev katakondenziranih heksagonalnih grafov. Kanonično kodiranje in dekompozicijski izrek sta osnova za algoritem, ki poišče Hamiltonovo pot v katakondenziranem heksagonalnem grafu.
Accessibility