Predavateljica: Tanja Veber

V preglednem predavanju bomo pri danem trikotniku  ABC definirali izogonalno transformacijo ravnine. Z njeno pomočjo bomo poljubni točki  F v ravnini priredili   kubično krivuljo  trikotnika ABC s tečajem F. Izpeljane bodo osnovne lastnosti tovrstnih krivulj in nakazana povezava s splošno teorijo kubičnih krivulj, natančneje z izrekom o številu točk v ravnini, ki enolično določajo kubično krivuljo.
Accessibility