Predavatelj: Uroš Milutinović

Seznanili se bomo z osnovnimi pojmi in rezultati aritmetične dinamike, matematičnega področja na stiku med teorijo števil, algebro, topologijo, dinamičnimi sistemi, teorijo verjetnosti…
Accessibility