Predavatelj: Dragan Marušič

Pravimo, da je nek element permutacijske grupe polregularen, če so vse njegove orbite enake dolžine. V tem predavanju bom obravnaval problem eksistence polregularnih netrivialnih elementov v tranzitivnih permutacijskih grupah in se še posebej posvetil okrog dvajset let stari domnevi, da takšni elementi vedno obstajajo v 2-zaprti grupi (oziroma njeno milejšo obliko za grupe avtomorfizmov točkovno tranzitivnih grafov).
Accessibility