Predavateljica: Tanja Veber

V prvem delu predavanja bodo predstavljene trilinearne koordinate v ravnini. Omenjene bodo njihove prednosti pred kartezičnimi koordinatami, izpeljane zveze za pretvorbo trilinearnih koordinat v kartezične in obratno, ter dokazani nekateri rezultati analitične geometrije v trilinearnih koordinatah. V drugem delu se bomo posvetili Eulerjevemu snopu kubičnih krivulj trikotnika in opisali značilnosti nekaterih konkretnih krivulj iz tega snopa, kot so McCayjeva, Napoleonova, Darbouxova, Thomsonova, višinska in Neubergova krivulja.
Accessibility